"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Световната банка по реформите в енергетиката

14.12.2006
1/ Либерализирането на пазара, според декларираните намерения на икономическия екип на правителството, както и другите препоръки на СБ, означават и свободно договаряне на цените на електроенергията;

Икономическата комисия тази седмица

14.12.2006
Предвижда се през 2002 г. да бъдат сключени 349 приватизационни сделки с приходи за 748.5 млн.лв. Според вицепремиера Николай Василев, който представи програмата пред депутатите, в нея се залагат песимистични очаквания по отношение на приходите, защото се цели минимизиране на рисковете от неизпълнение на обещанията. Това обаче не означавало, че след като в програмата са заложени 200 млн. лв. приходи от приватизация в отрасъл "Съобщения", БТК ще бъде продадена за тази или по-малка сума. Същата е ситуацията и в отрасъл "Търговия", където се включва "Булгартабак Холдинг", а очакваните приходи са общо 212 млн. лв. Според министър Василев предстои изработването на около 5 стратегии за приватизация на отделни държавни дружества, включително и на такава за приватизацията на "Булгаргаз". Засега "Булгаргаз" е включен в списъка с изключенията, защото предстои преструктурирането му.

Световната банка по реформите в енергетиката

14.12.2006
1/ Либерализирането на пазара, според декларираните намерения на икономическия екип на правителството, както и другите препоръки на СБ, означават и свободно договаряне на цените на електроенергията;

Икономическата комисия тази седмица

14.12.2006
Предвижда се през 2002 г. да бъдат сключени 349 приватизационни сделки с приходи за 748.5 млн.лв. Според вицепремиера Николай Василев, който представи програмата пред депутатите, в нея се залагат песимистични очаквания по отношение на приходите, защото се цели минимизиране на рисковете от неизпълнение на обещанията. Това обаче не означавало, че след като в програмата са заложени 200 млн. лв. приходи от приватизация в отрасъл "Съобщения", БТК ще бъде продадена за тази или по-малка сума. Същата е ситуацията и в отрасъл "Търговия", където се включва "Булгартабак Холдинг", а очакваните приходи са общо 212 млн. лв. Според министър Василев предстои изработването на около 5 стратегии за приватизация на отделни държавни дружества, включително и на такава за приватизацията на "Булгаргаз". Засега "Булгаргаз" е включен в списъка с изключенията, защото предстои преструктурирането му.

Контрол върху горивата

14.12.2006
Законът има особености, които изискват подробен анализ. Тук обаче искаме да отбележим няколко принципни проблема, които показват как не трябва да се адаптира българското законодателство към това на ЕС.

Контрол върху горивата

14.12.2006
Законът има особености, които изискват подробен анализ. Тук обаче искаме да отбележим няколко принципни проблема, които показват как не трябва да се адаптира българското законодателство към това на ЕС.