"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

До 4 май работим за правителството; остават 10 за отработване

Петър Ганев / 07.01.2011
Плътно до 4 май ще работят българите, за да си платят данъците през 2011 г. Образно казано, това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Датата е символична, като показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде моментално изземвано – ние я наричаме ден на свобода от правителството, а по-света се знае като Tax Freedom Day.

Една поща село не прави

Цвета Миленова* / 07.01.2011
С промените в Закона за пощенските услуги, които депутатите окончателно приеха през декември 2010, се либерализира пощенската дейност, а „Български пощи“ ЕАД ще получава субсидии само за клоновете в села и градове с над 800 човека население. Тъй като пощите в малките села са нерентабилни, се предвижда от 2011 държавната поща да закрива по 100 клона годишно в такива населени места.

Кризата май си тръгва, но не и за данъчните

Ивайло Тасев* / 07.01.2011
Следвайки техническата дефиниция за край на рецесията при две последователни тримесечия на положителен растеж, българската икономика вече се намира в период на възстановяване. Износът и експортно ориентираните отрасли, които първи пострадаха от намаленото търсене в Западна Европа достигат предкризисните си нива.

Икономическата грамотност се глобализира*

Ричард Ран** / 07.01.2011
Посочените по-горе механизми са само част от новите електронно достъпни интерактивни начини, които помагат на хората да разберат какво прави правителството за тях и едновременно върху тях. Всички тези механизми са разработени от частно финансирани организации, за частица от парите, които биха били дадени, ако те бяха създадени от правителството. Но разбира се, те никога не биха били създадени от правителството, защото помагат на индивида да се предпази именно от него.

Кампания на ИПИ „Разходите на българската държава” – български мисии зад граница

Красимир Петкашев / 07.01.2011
Отчетите за изпълнението на държавния бюджет за периода 2005-2010 г. показват, че за задграничните операции и мисии на българската армия са изразходени общо 509 млн. лв. Сумата вероятно ще се стори неголяма за Министерството на отбраната, което редовно разполага с над 1 млрд. лв. годишен бюджет.

Оптимизмът на Джулиан Саймън срещу песимизма на Томас Малтус

Петър Ганев / 07.01.2011
През 1980 г. един икономист се опълчва на всички катастрофални сценарии за човечеството и залага в полза на човешкия ум и способности. Облогът „Саймън – Ерлих” е емблематичен за своето време, а тези дни отново намери място на страниците на New York Times. За какво става дума?

Наблюдения върху индивидуално финансираните пенсионните системи: идеи за бъдещето

07.01.2011
Целта на пенсията е получаването на желан доход при пенсиониране. Този желан доход представлява защитена от инфлация пожизнена рента, адекватна като размер за запазване на жизнения стандарт, поддържан в последните години от трудовия живот. След определяне на целта всеки човек би могъл да разработи индивидуален финансов план, който да максимизира възможността за нейното постигане и да носи приемливо ниво на риск, изразено чрез минимално ниво на жизнен доход при пенсиониране.

Защо България трябва да се откаже от АЕЦ Белене

07.01.2011
България страда от липса на информиран обществен дебат за строежа на АЕЦ Белене. Дискусиите се ограничават до декларативни изказвания за енергийна сигурност, докато важните решения се взимат непрозрачно и набързо. Притеснително е, че проект на стойност една четвърт от българския БВП пренебрегва дори елементарна икономическа логика.