"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Ивайло Тасев* / 22.12.2010

В доклад от септември 2010 г., PricewaterhouseCoopers изследва събираемостта на ДДС в страните от ЕС и възможни решения за повишаването й.. По изчисления на PwC средното ниво на несъбраните приходи от ДДС за ЕС 27 е 12% от теоретично дължимите суми при липса на измами и при пълна събираемост. В България нивото на показателят е 14% и несъбраната сума се равнява на приблизително 1% от БВП или 344 млн. евро.

Достъпът до кредити на МСП в еврозоната не е най-големия проблем

Красимир Петкашев / 22.12.2010
Намирането на клиенти и конкуренцията са най-значителните проблеми пред които са изправени малките и средни предприятия през първата половина на 2010 г. Проблеми, свързани с разходите за производство и наличието на персонал, също са се увеличили значително в сравнение с предишните кръгове проучването. В същото време, проблемът с достъпа до финансиране, е намалял от второ до трето място в класацията за най-тежките проблеми на МСП.

Резултати от успешна реформа в здравеопазването – случаят на Холандия

Цвета Миленова* / 22.12.2010
На всеки две години Министерството на здравеопазването, социалното подпомагане и спорта на Холандия съставя доклад, в който с помощта на определен набор от показатели, оценява работата на системата на здравеопазването. Тазгодишното трето издание на доклада показва резултатите на здравния сектор за 2008 и 2009 г.

Историята на един извисяващ успех

Ричард Ран ** / 22.12.2010
Америка е история на хора, произлизащи от неблагоприятни обстоятелства, постигнали велик успех и помагащи на другите да извървят същия път. Ако обичате истории за преодоляване на трудностите (а кой не обича?), то имам предложение за коледна изненада в последния момент, или пък за хубав подарък, който да озари новата година на някого. Това е току що издадената автобиография „Да се издигнеш от гетото” (Hoover Institution Press 2010) от влиятелния и дори почитан икономист Уолтър Е. Уилямс.

Ново в Икономическата библиотека (20-23 декември 2010)

ИПИ / 22.12.2010
Коледен подарък за нашата библиотека е тритомника на проф. Асен Христофоров, издание на Българската народна банка по повод 100-годишнината от рождението на видния икономист. Значителен обем от поместеното произхожда от досието на Христофоров в Държавна сигурност (ДС). То съдържа ключ за разбиране на неговата творческа метаморфоза, която превръща случая в морален и етичен казус, далеч по-богат и интересен от житието на който и да било „праволинеен“ академичен икономист.”

Перспективи пред бюджет 2011

Михаил Андреев / 22.12.2010
С изготвянето на бюджет 2011 правителството затвърди усещането за липсата на последователност и колебливост при взимането на важни управленски решения. До крайния вариант на закона отново се стигна след множество хаотични и необосновани хрумвания на представители на кабинета, пускани в публичното с цел да се анализира обществената нагласа и търпимост към бъдещи икономически и политически мерки.

Операция „Респект” вместо коледни добавки за пенсионерите

Михаил Андреев / 22.12.2010
В буквален превод последните действия на кабинета могат да означават следното: Като нямаме пари за празнични добавки, поне цените ще свалим! Случайно или не, новината от земеделското министерство за началото на акция Респект се появи малко след като финансовият министър попари надеждите на пенсионерите за коледни добавки.

Алтернативи на традиционното регулиране

Севдана Дочева* / 22.12.2010
Регулирането е най-често срещаният инструмент за водене на политика, използван от правителството, но това не го прави задължително най-добрият. В много случаи има алтернативни начини, по които да се подходи спрямо даден проблем. Опитът на страните от ОИСР показва, че се използват алтернативи на регулациите, но и при тях им пречки, тъй както има много проблеми при изготвянето на закони и наредби.