"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 17.12.2010

Здравната реформа на Обама очаквано се сблъска с американската конституция. В началото на седмицата федералният съдия Хенри Хъдсън от Ричмънд, Вирджиния, обяви за противоконституционен новия закон, с което на практика предначерта пътя му към Върховния съд на САЩ. Причините за това решение са повече от любопитни, включително от българска гледна точка.

ИПИ с награда за активност в пенсионния дебат

17.12.2010
Институтът за пазарна икономика „Наградата на БАДДПО за 2010 година” за изключителна активност, постоянство, широкообхватност и професионализъм в публикуването на актуална информация, експертни анализи, становища и предложения по проблемите на пенсионното осигуряване и пенсионната реформа

МФ публикува консолидираната програма

Петър Ганев / 17.12.2010
Миналата седмица ИПИ повдигна въпроса за неяснотата около консолидираната фискална програма – тоест липсата на актуална информация колко е заложеният дефицит на консолидирано ниво за 2011 г. На 9 декември ИПИ изпрати официално заявление за достъп до обществена информация до Министерство на финансите касаещо консолидираната фискална програма. На следващия ден в седмичния бюлетин на ИПИ бе публикувана статията „Консолидирана фискална тайна”, в която проблемът беше описан и МФ се призоваваше да публикува информацията. Отговорът дойде по-бързо от очакваното.

За реформата на единния европейски пазар

Цвета Миленова* / 17.12.2010
Докладът на бившия комисар на ЕС по въпросите на конкуренцията Марио Монти, озаглавен „Нова стратегия за единен пазар. В услуга на европейската икономика и общество", разглежда "възможности и препоръки" за подновяване на вътрешния пазар на Европейския съюз. Докладът подчертава, че днес единният пазар е в критичен момент, тъй като е изправен пред три предизвикателства.

Платежният баланс за октомври: нов спад в резервните активи на БНБ на фона на положителна текуща сметка

Красимир Петкашев / 17.12.2010
През седмицата БНБ публикува актуални данни за платежния баланс на България за януари - октомври 2010 г. На пръв поглед прави впечатление продължаващото влошаване на финансовата сметка (-920.2 млн. евро), докато текущата и капиталовата сметка остават положителни – съответно 348.3 млн. евро и 133 млн. евро. Всъщност през тази година ставаме свидетели как две основни статии от платежния баланс – текуща и финансова сметка – разменят обичайните си роли на влошаващ и подобряващ фактор за платежната позиция на страната (виж графиката). След пика от 2007 г., когато ножицата между двете сметки бе най-широка, започна бързото им изравняване, катализатор за което бе началото на финансовата криза.

Доколко „зелените” работни места са реални работни места

Севдана Дочева* / 17.12.2010
При равни други условия, повече зелени работни места биха означавали по-високи цени на енергията, което повишава пределните производствени разходи (особено в енергоемките индустрии), а това от своя страна унищожава или пречи на създаването на работни места в други сектори. Зелените политики по-скоро биха пренасочили вече заетите от един сектор в друг, отколкото да създадат нови работни места. Разбира се, това не би трябвало да означава, че инвестирането във ВЕИ е лошо само по себе си, но като държавна политика за насърчаване на заетостта или мярка за справяне с кризата то би не издържало практическия тест.

Факти и фантазии за законите*

Ричард Ран** / 17.12.2010
Конгресът Пелoси е най-безотговорният от когато и да било. За пръв път, Конгресът не гласува бюджет (и фискалната година е с три месеца назад) или някои от бюджетните законопроекти преди последното си заседание. Конгресът имаше две години да изясни ситуацията с данъците, но той не е способен да го направи дори преди Коледа. Нищо ли не са научили?