"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Цвета Миленова* / 10.12.2010

Тази седмица Министерският съвет прие концепцията за по-добро здравеопазване на д-р Стефан Константинов, която запазва НЗОК като "единствена институция, разпределяща средствата от задължителното здравно осигуряване" и заменя клиничните пътеки с диагностично свързани групи. Министърът цитира изследване на ЕК, което показва, че в Люксембург, Чехия, Великобритания и Румъния публичното финансиране покрива над 80% от здравните разходи. Дали обаче преобладаващото публично финансиране и държавен монопол в здравеопазването водят до по-добри здравни услуги?!

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ХАРЧОВЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА (2000 – 2010)

09.12.2010
За периода 2000 – 2009 година общата сума на допълнително одобрените бюджетни кредити възлиза на 8 млрд. лв. През всяка една от тези години правителството е харчило допълнителни средства, като най-много са похарчени през 2007 г. – над 1,4 млрд. лв., а най-малко - през 2009 г. – почти 400 млн. лв. В някои години те достигат до 7-8 % от консолидираните държавни разходи. За изминалите десет години 1 от всеки 20 лева похарчени от държавата е бил допълнителен разход – тоест непредвиден и съответно негласуван от Парламента, a допълнително одобрен и похарчен от управляващите.

Какви пенсии ще получават американските и българските пенсионери?

Михаил Андреев / 10.12.2010
Американската администрация за социално осигуряване ежегодно дава отговор на този въпрос на всеки гражданин, който е навършил 25 години, получава трудови доходи и плаща осигурителни вноски. Повече от 150 млн. американци получават известие за бъдещия размер на своята пенсия на база на досегашния си принос в осигурителната система.

Кризата и пенсиите: Уроци от международния финансов колапс

Цвета Миленова* / 10.12.2010
По време на международния семинар „Развитие на потенциала на индивидуалното финансиране на пенсионните системи” Чили се дава като пример от Латинска Америка за държава предприела най-важните стъпки за реформа и модернизация на икономиката си.

PISA 2009: нулев ефект от реформите в средното образование на България за последните 10 години

Красимир Петкашев и Михаил Андреев / 10.12.2010
Хубаво е, че България все още намира кураж да участва в международни сравнителни изследвания. Още по-хубаво е, ако след участието си погледнем трезво на резултатите и започнем бързо и ефективно да работим за преодоляване на констатираните слабости. Това изглежда все още си остава по скоро пожелание и само потвърждава правилото, че реформи в България се правят бавно, понякога цяло десетилетие не стига за тях.

Консолидирана фискална тайна

Петър Ганев / 10.12.2010
Колко ще бъде бюджетният дефицит през 2011 г.? Това очевидно няма как да се знае със сигурност, но поне би трябвало да е ясно колко е заложен да бъде, тоест колко е очакваното от правителството ниво. Народното събрание вече одобри всички възможни бюджети за 2011 г. (републикански, НОИ, НЗОК...), но заложеният бюджетен дефицит остава загадка.

Субсидии срещу застраховки за земеделските производители

Севдана Дочева* / 10.12.2010
Поредното решение на Министерския съвет от тази седмица земеделците да бъдат компенсирани през 2011 г. за 100% унищожена продукция за 2010 г. отново постави въпроса за бизнес модела на производителите на селскостопанска продукция - субсидии от държавния бюджет, т.е. от джоба на всички данъкоплатци вместо лична отговорност.

Много хартия, малко дебати и неочакван край на заседанието

Петър Ганев / 10.12.2010
На 8 декември икономическата комисия в парламента разгледа два законопроекта: второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи и второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

Свиване на федералния резерв*

Ричард Ран** / 10.12.2010
Ако ще издигате ограда и се опитате да използвате чук вместо лопата за копаене на основите, прогресът ще бъде бавен и дори незабележим. Федералният резерв (Фед) би трябвало да поддържа стойността на валутата и да запази банковата система здрава и стабилна, но не го прави. И все пак, през 1978 г. Конгресът прие закона на Хъмфри Хоукинс за пълна заетост, който отчасти даде на Феда някои изрични отговорности за поддържането на пълна заетост, но не предостави необходимите средства за осъществяването му.