"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

До УС на Сребърния фонд – не мислете глупости, а спазвайте закона

ИПИ / 03.12.2010
В края на 2008 г. бе приет закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система или т.нар. Сребърен фонд, който регламентира статута и дейността на фонда, в т.ч. реда и условията за управление на средствата. След голямо (и необяснимо) забавяне в средата на 2010 г. бяха назначени и членовете на управителния съвет, с което фактически стартира дейността на фонда – на практика вече няма пречки пред активното управление на натрупаните средства. Въпреки това и до днес средствата в сребърния фонд не се управляват активно, стоят си на обикновен депозит в БНБ и носят нищожна доходност.

Дневният ред за нови умения и работни места в Европа

Красимир Петкашев / 03.12.2010
Изглежда, Европейската комисия има твърдото намерение старата нова стратегия „Европа 2020” наистина да се случи. Това проличава от усилията, които тя полага за определяне на политики от страните членки, които да гарантират изпълнението на целите в стратегията. Политики, чрез които например да бъде изпълнена може би най-важната цел на Европа 2020 - постигане на 75% заетост за хората на възраст между 20 и 64 г. до 2020 г.

Поробването на Ирландия

03.12.2010
Европа отново е в смут. Има опасност кризата с държавногарантирания дълг да се разпростре от Ирландия до Португалия и Испания. Всичко започна с финансовата криза. Преди финансовата криза някои правителства в Еврозоната, най-отявлено тези на Португалия, Италия, Ирландия, Гърция и Испания (или така наречените PIIGS държави), можеха да финансират техните дефицити при изкуствено занижени лихвени проценти. Някои акумулираха неустойчиви нива на публични дългове.

Какво стана с АЕЦ Белене

Красен Станчев / 03.12.2010
Решението да се създаде проектна компания под това име с 51% участие на НЕК и 47% на Росатом не дава пряк отговор на въпроса дали ще се строи тази централата, но променя неговите условия за вземане на решение по този въпрос.

Е-правителството и бизнесът

Цвета Миленова* / 03.12.2010
Миналата седмица Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обяви, че пуска от началото на 2011 г. нова информационна система за онлайн-обслужване на фирми и граждани. Информационната система „Лицензиране и регистри” ще бъде достъпна на страницата на КРС, а след сертифицирането си и през страницата на българското електронно правителство.

Вездесъщите вътрешни лица*

Ричард Ран** / 03.12.2010
Съхранението или търговията с „вътрешна информация” е незаконно от ранните 60-те години. И все пак има една група, често имаща достъп до непублична информация, която може да окаже голямо въздействие върху цените на акциите, стигайки до създаването или разрушаването на компания или дори на индустрия, и тези вътрешни хора са със статут на освободени от съдебно производство от Комисията за ценните книжа и борсите (SEC).