"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красимир Петкашев / 19.11.2010

В края на миналата седмица НСИ публикува експресни оценки за развитието на българската икономика през третото тримесечие на 2010 г., като едновременно с това, за пръв път се представят актуални данни за динамиката на показателя БВП и в останалите страни от ЕС. Изглежда програмата на института е претърпяла положителна промяна през тази година, включвайки повече статистически сравнения, което е похвална инициатива.

Какво реши парламентът по данъчните закони?

Красимир Петкашев / 19.11.2010
В средата на седмицата депутатите разгледаха и гласуваха на второ четене законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за акцизите и данъчните складове. Какви промени бяха гласувани по отделните закони?

ВЕИ балон в парламента

Петър Ганев / 19.11.2010
На 17 ноември 2010 г. в Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в парламента бе проведено изслушване на електроразпределителните дружества относно финансово-икономическото и техническото им състояние, както и относно готовността им за есенно-зимния сезон.

Административните минимуми пречат на заетостта*

Петър Ганев / 19.11.2010
Минималните осигурителни прагове бяха приети заедно с бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г., като основната им цел бе да се „повиши събираемостта на осигурителните вноски” и да се бори сивият сектор. Вече осем години няма анализ за това какъв е бил ефектът от тяхното въвеждане, дали е имало някакво изсветляване на доходите или просто е бил натоварен бизнесът с поредната административна мярка.

Фалитът – предизвикателство за реформа*

19.11.2010
В свой доклад от 2010 г. Световната банка разглежда причините и последиците от фалити на фирми, както ролята на държавата и резултатите от различните нейни политики.

Трудовото законодателство

Петър Ганев / 19.11.2010
Ключова роля за създаването на нови работни места има гъвкавостта на пазара на труда и административните мерки по отношение на възнагражденията. Това налага промени на пазара на труда, включително по отношение на минималните доходи, и приемането на изцяло нов Кодекс на труда, който да не бъде инструмент за държавна политика или източник на власт за определени колективи, а да служи на хората – на работодателите и работниците, които да имат свободата да се договарят и да решават за себе си.

Европейски поглед на бюджетния дефицит

Михаил Андреев / 19.11.2010
За втори път в рамките на последните четири седмици статистическата служба към Европейската комисия, Евростат оповести данни за дефицита (излишъка) на държавите членки за 2009 г., както и за нивото на консолидирания държавен дълг към края на същата година. В първото издание отсъстваше информация за показателите на Гърция и ЕС27 като цяло, поради изразените по-рано резерви от страна на Евростат за достоверността на данните предоставени от страната.

Търговският регистър и референдумът за Турция в ЕС затрудниха депутатите

Зорница Славова и Михаил Андреев / 19.11.2010
Тази седмица Комисията по правни въпроси имаше две заседания – в сряда и четвъртък. За общо 8-те часа обсъждания народните представители успяха да гласуват пет документа, два от които заслужават особено внимание.

Възстановяване и реформи

Михаил Андреев / 19.11.2010
В средата на седмицата Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) публикува редовния си годишен доклад за прехода на страните от централна и източна Европа (ЦИЕ) и от Общността на независимите държави (ОНД). Докладът, озаглавен “Възстановяване и реформи” включва препоръки за ускоряване на икономическия растеж в общо 29 държави, измежду които и България.

Предприемачеството- въпрос на нагласа или на политика*

Севдана Дочева* / 19.11.2010
Каква е ролята на нагласите сред обществото, когато стане въпрос за предприемачество? Допитване на Галъп от декември 2009 г. показва, че мнозинството хора в САЩ, ЕС и Китай са склони да опишат себе си с качества, характерни за предприемачите.

Кой е виновен за финансовата криза?*

Ричард Ран** / 19.11.2010
Беше ли финансовата криза причинена от алчни и безскрупулни банкери и играчи на борсата Уолстрийт, или пък от широк кръг лица, финансови институции и правителства, които станаха по-малко разумни и чувствителни към риска, от правителствената жилищна политика, която предизвика жилищния балон и неумело справяне с рисковете?

Ново изследване на ИПИ: България в международните класации 2010

19.11.2010
Второто издание на прегледа “България в международните класации” показва как държавите по света се справят с предизвикателствата на кризата, правейки реформи. България трябва да научи важни уроци и от примерите на добрите политики, и от стъпките назад. Най-обхватните седем международни индекса предоставят обективна и сравнима база за работещите политики за растеж и богатство.