"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

16.11.2010

На 16 ноември ИПИ и Фондация за свободата "Фридрих Науман" представиха второто издание на изследването "България в международните класации".

Кои мерки за насърчаване на заетостта са най-ефективни – анализ на ЕК**

Ивайло Тасев* / 12.11.2010
Много граждани, анализатори и чиновници често поставят под съмнение ефектите от активните мерки на пазара на труда. В тази връзка, изключително полезно е да се разгледат ефектите от мерките за насърчаване на заетостта, които са оценени от доклад Европейската комисия през 2010 година.

Предложения на националната комисия за фискална отговорност и реформи на САЩ за подобряване на състоянието на бюджета и постигане на фискална устойчивост**

Цвета Миленова* / 12.11.2010
Националната комисия за фискална отговорност и реформи на САЩ, създадена от президента Обама е двупартийна и има за цел определяне на политики за подобряване състоянието на бюджета в средносрочен план и за постигане на фискална устойчивост в дългосрочен план. Комисията дава препоръки за балансиране на бюджета до 2015 г., одобряване на дългосрочната фискална перспектива, включително реформи за справяне с нарастването на разходите и на разликата между планираните приходи и разходи на федералното правителство.

Избори и семейство в едно

Зорница Славова / 12.11.2010
На заседанието на Комисията по правни въпроси тази седмица бяха обсъдени два важни законопроекта, които предизвикаха бурна дискусия: Проект за изборен кодекс и Законопроект за Семейния кодекс

Отхвърлете държавата на благоденствието и войната*

Рон Пол** / 12.11.2010
Междинните избори от миналата седмица бяха окачествени като победа за обикновените американци, на които им е дошло до гуша от Вашингтон и политическото статукво. По-специално се изтъква, че изборите са ясен индикатор, че избирателите искат намаляване на правителствените разходи, дефицит и дълг.

Какво гласува парламентът за фонд „Пенсии”

Петър Ганев и Михаил Андреев / 12.11.2010
Видно е, че пенсионната система издъхва, страда от хронични дефицити и без структурна реформа няма как да се стабилизира. По-високата вноска няма да доведе до желания резултат и това ще се види още през следващата година. Тогава цялата дългосрочна стратегия (до 2035 г.) ще бъде вече официално компрометирана и дебатът ще се поднови – промяна или ново закърпване?

Данъчни промени в ЕС**

Севдана Дочева* / 12.11.2010
В своя доклад от месец юни 2010 г. Европейската комисия разглежда данъчните реформи, предприети от държавите членки в последните две години, и ефектите от тях за справянето с кризата, икономическия растеж и пазара на труда.

501 седмици бюлетин на ИПИ и анализ на правителствените разходи

Красен Станчев / 12.11.2010
Продължение от миналия брой: Най-значителното въздействие на Прегледа на стопанската политика се материализира с промените на общественото мнение и речта, с която протича обсъждането на стопанската и данъчната политика в страната.

Истинско предизвикателство за добрите стари републиканци*

Ричард Ран** / 12.11.2010
Знаете ли, че федералните държавни разходи и приходи като процент от брутния вътрешен продукт за 1968 г. са почти идентични с нивата през 2008 година? Изненадващият факт е, че за последните 50 години (без последните две), федералните разходи и данъчни приходи са били изключително постоянни като процент от БВП.

Ново в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА (8-12 ноември 2010)

12.11.2010
Книгите, с които накратко ви запознаваме по-долу, се занимават с въпросите на властта, управлението, свободата – във всичките нейни измерения, правата, законите, морала и редица други въпроси, изначално свързани с ролята на обществото/държавата и на личността.