"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Светла Костадинова / 05.11.2010

Много често не можем да разберем какво ни казват политиците. В повечето случаи, имаме усещането, че не успяваме да прозрем разума в това, което ни предлагат. За болшинството реформи получаваме обяснения, които не носят никаква информация относно кой, колко и кога ще плати и съответно ще получи в резултат на взетите решения. Най-пресният случай е пенсионната реформа, измислена от тристранката тази седмица. Вече няколко дни премиерът и социалният министър се разхождат с една страничка по медиите и се надяват графичното представяне на реформата да ни помогне в разбирането.

Гъвкавост при пенсионирането в страните от ЕС*

05.11.2010
Почти всички държави-членки на ЕС са в процес на увеличаване на стимулите за по-късно пенсиониране и реформиране на своите пенсионни системи с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот. Повишаването на ефективната пенсионна възраст е ключов момент за адаптиране на пенсионните системи към застаряващото население на Европа.

Особен случай (Отворено писмо до президента и министър председателя на България)*

Красен Станчев / 05.11.2010
Обръщам се към вас с молба да бъда освободен от задължението да внасям осигуровки за пенсия в НОИ и от половината от вноските си в НЗОК. Правя това в личен интерес, но съм убеден, че, при успех, моето освобождаване от тези задължения ще бъде почин, достоен за подражание и ще допринесе обществена полза. Ще се опитам да обясня за какво става дума.

500 седмици

Красен Станчев / 05.11.2010
Вече толкова време, без нито една пропусната дата, независимо от съвпаденията с празници като Ханука, Рамазан Байрам, Великден или Коледа, излиза Прегледът на стопанската политика на ИПИ. Прегледът на стопанската политика излиза редовно от края на 1999 г. реди това, само през 1998 и 1999 г. ние бяхме направили преглед и оценка на 105 важни закона. Някои от коментарите – например тези по повод уредбата на приватизация, на НЗОК, кооперациите, местното самоуправление (и разрешителни режими) и социалното осигуряване - са валидни и до днес.

Новини от правната комисия (4 ноември 2010)

Зорница Славова / 05.11.2010
Тази седмица Комисията по правни въпроси разгледа няколко интересни законопроекта. Повечето от тях набързо, но промените в Закона за движение по пътищата, внесени от Иван Вълков (ГЕРБ) и група народни представители, предизвика сериозен дебат сред депутатите.

Световната криза и фискалните институции в Централна и Източна Европа*

05.11.2010
В свой доклад от 2010 г., озаглавен „Световната криза и фискалните институции в Централна и Източна Европа и Централна Азия”, Световната банка разглежда фискалните резултати на страните от Централна и Източна Европа за периода 2008-2010 година. Тези резултати се оценяват в контекста на общите промени във фискалните институции.

Разходо – покривната пенсионна система в България

05.11.2010
Данните за развитието на разходо-покривната пенсионна система в България за последните години не са лесно достъпни и дебатът за реформата често се води без достатъчно информация. За да запълним поне отчасти тази празнота, публикуваме избрани данни. В следващите седмици ще качим на страницата суровите данни, които да се използват свободно.

Майките негодуват, но, изглежда, ще се наложи да получават, колкото са дали

Зорница Славова / 05.11.2010
Представете си, че сте млада жена и работите в малка фирма за 700 лв. заплата на месец. Един ден разбирате, че чакате дете и след първоначалната радост от бъдещото събитие, ще трябва да се замислите с какви средства ще отглеждате новия член от семейството.

Криеш вноски - затвор. Ще се стресне ли сивият сектор?*

Петър Ганев / 05.11.2010
Укриването на осигурителни вноски ще бъде криминализирано от началото на следващата година. Който крие осигуровки ще бъде пращан в затвора. Тази идея не е новa. Подобен текст беше залегнал в Наказателния кодекс още преди 10 г., когато пенсионната реформа тепърва стартираше. Тогава текстът гласеше, че този, който разреши изплащането на възнаграждение, без да са внесени всички дължими задължителни осигурителни вноски, се наказва с лишаване от свобода до 3 г. Този текст обаче бе обявен за противоконституционен и така и не се стигна до неговото прилагане.

Новини от икономическа комисия (3 ноември 2010)

Петър Ганев / 05.11.2010
Заседанието на икономическа комисия беше изцяло посветено на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. Той вече беше разглеждан на предходно заседание (27 октомври), но поради някои неясни текстове и спорове за ролята на общините при отдаването на концесии бе създадена работна група, включваща депутати от комисията и представители на министерство на икономиката, която да изчисти текстовете и да гарантира интересите на общините.

Въздействието на финансовата криза върху регистрирането на нови фирми*

05.11.2010
Предприемачеството е изключително важно за всяка икономика, защото навлизането на нови фирми на пазара стимулира конкуренцията и икономическия растеж. Предприемаческата инициатива в нови начинания е ключова и защото допринася за създаването на заетост. В САЩ и Канада например, новосъздадените фирми са по-важен източник на нови работни места в сравнение с вече съществуващите фирми.

Да дадем почивка на Министерството на образованието*

Ричард Ран** / 05.11.2010
Министерството на образованието на САЩ бе създадено с ясно поставената цел да повиши резултатите от ученическите изпити, но оценките на 17-годишните американски ученици остават почти непроменени от 1970-та насам. През тази година бюджетът е нараснал до невероятните 107 милиарда долара. Покрити от данъкоплатците, разходите за образование на един ученик (коригирани спрямо инфлацията), са нараснали с повече от 200 % от 1970 г. насам (и 150 процента от 1980 г.). Ясно и недвусмислено, министерството заслужава оценка слаб 2.