"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Категорийните работници са заложници на измислен „консенсус”

Петър Ганев / 29.10.2010
Дебатите около професионалните пенсионни фондове продължават. Държавата като че ли се отказа от тоталният грабеж на личните средства на категорийните работници, както и от идеята за създаване на нов фонд „Ранно пенсиониране” към НОИ, но проблемите остават нерешени. Последното решение е НОИ да заграби личните партиди на тези, които се пенсионират през следващите 3 години и да им изплаща пенсиите от общия кюп.

Новини от икономическа комисия (октомври 2010 г.)

Петър Ганев / 29.10.2010
Вчера (28 октомври) бе проведено безпрецедентно заседание на няколко парламентарни комисии – икономическа, бюджетна, здравна и комисия по труда и социалната политика се събраха да обсъдят и гласуват на първо четене законопроектите за държавният бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на НЗОК. Заседанието бе безпрецедентно, тъй като всички четири комисии заседаваха едновременно, което означаваше, че зала „Изток” на Народното събрание приюти и правостоящи.

Корупция vs. икономически растеж

Зорница Славова и Павлин Лазаров* / 29.10.2010
„Прозрачност без граници” публикува ежегодния си доклад, според който България се нарежда на 73-то място от 178 страни по степен на корупция в страната на база възприятие на експерти, управленци, фирми и граждани. Интересни са изследванията и коментарите относно влиянието на корупцията върху икономическия и социалния живот на страната.

Рационални ли са регулаторите*

Слависа Ташич / 29.10.2010
Психолозите са намерили множество примери за разминаване между реалното човешко поведение и типичните микроикономически концепции за рационалност. Приложението на тези открития в анализа на пазарното поведение в разнообразни ситуации (от решенията на обикновените хора за покупка на застраховка или избор на пенсионен план до инвеститори специалисти, които систематично вземат лоши решения в рамките на финансовите пазари) е главният фокус на разрастващата се дисциплина поведенческа икономика или известна още като поведенческо право и икономика.

Колко пари са нужни, за да стане земеделието ефективно?

Павлин Лазаров* / 29.10.2010
В обобщение, докладът еднозначно показва какви са проблемите и какви биха могли да бъдат решенията. Неясно остава кога ще започне да се действа координирано и целенасочено, съобразно бюджетните ограничения, кога парите ще се канализират по предназначение и по-ефективно и кога ще се появят резултатите, които да зарадват не само ЕК, но и обикновения земеделец.

Политически рискове при разходно-покривните пенсионни системи**

Михаил Колев* / 29.10.2010
Дискусията за пенсионна реформа премина в друго направление – заговори се за национализация на пенсионни фондове, за това как държавата може да управлява по-добре и по-сигурно осигурителните вноски, като описаната ситуация бе допълнена от вижданията на синдикатите, че проблемите с универсалните пенсионни фондове може да се решат чрез солидарна система. Но това решение, само по себе си – нито е правилно, нито ще даде положителен сигнал на чуждите инвеститори за случващото се в българската икономика.

Новини от правната комисия (28 октомври 2010)

Зорница Славова / 29.10.2010
Комисията по правни въпроси в Парламента тази седмица имаше доста натоварено заседание. Народните представители обсъдиха шест законопроекта, но два от тях заслужават особено внимание.

Нужда от повишаване на гъвкавостта на пазара на труда

Димитър Славов* / 29.10.2010
Нарастването на интереса и прилагането на гъвкавостта се дължи както на търсенето, така и на предлагането на пазара на труда. От страна на търсенето, необходимостта от гъвкавост се е увеличила поради по-променливите пазарни условия, засилената конкуренция и необходимостта от работна сила, която може да се приспособява лесно към технологичното развитие. От страна на предлагането има голямо търсене на по-добър баланс между работа и семеен живот, което може да се преведе като по-голямо търсене на гъвкавост на работното време.

Въображаемите данъчни намаления на Обама*

Ричард Ран** / 29.10.2010
Колко пъти сте чували президента и демократите от Конгреса да казват, че данъците за американците с доходи до 200 000 долара годишно не са и няма да бъдат увеличавани? За съжаление, това не е вярно и е на път положението да се влоши допълнително.