"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

20.09.2010

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ — България се нарежда на 36-то място в „Икономическа свобода по света: годишен доклад 2010”, изготвен от канадския институт „Фрейзър” и разпространен за България от Институт за пазарна икономика. Въпреки това наглед добро развитие, през последните 3-4 години страната ни забави своя ход, а политиките в отговор на кризата през 2009 и 2010 г. вече отнеха от икономическата ни свобода. Нещо повече, през това десетилетие така и не беше отбелязан прогрес по най-слабите ни индикатори и сериозните проблеми остават в областта на съдебната система (независимост и безпристрастност), защитата на правото на собственост, тромавата бюрокрация и корупционните практики.

С конфискацията правителството ще изгуби легитимността си

Петър Ганев / 17.09.2010
Аз съм свободен човек, имам право над собствеността си и да, невинен съм до доказване на противното. Това са права, които са ми присъщи и са неразделна част от мен. Те не идват от правителството или конституцията, а са мои естествени права. Всеки, който твърди друго, е диктатор – той иска да диктува и разполага с живота ми, да ми дава права и да ги отнема. Няма значение дали в случая говорим за един човек или за колектив, никой няма право да отнема това, което ми е присъщо по природа.

За добрите – повече пари, а за лошите – повече пари

Филип Колев* / 17.09.2010
Това изглежда ще гласи новият закон на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) за финансирането на средното образование в България, поне според изказването на Анелия Андреева от Националния институт за обучение на директори. А откъде ще дойдат тези повече пари е отделен въпрос.

ЦОПНИ, неформална икономика и свобода*

Красен Станчев** / 17.09.2010
Продавачката от магазина за бира и други неща от първа необходимост зад ъгъла, пушейки за почивка, казва на възрастна жена, очевидно баба й: „Никой в България не плаща данъци и осигуровки”. Няколко дни по-рано началникът на НАП разказва на обществено събиране стария виц, че неплащането на данъци било „национален спорт”.

Бившата и бъдеща кралица на консерватизма*

Ричард Ран** / 17.09.2010
В петък вечер висок 30-тина годишният англичанин с очила Матю Елиът придружи Маргарет Тачър до приема в 800-годишната зала в Лондон Гилд Хол (Guild Hall). Макар че Англия преминава през най-лошата си икономическа криза откакто г-жа Тачър стана министър-председател преди повече от три десетилетия, тя беше в добро настроение, докато разговаряше с тези от нас, които бяхме дошли да изкажем нашето уважение. Причината за нейното позитивно държане може би се дължеше на това, че идеите, които тя (и Роналд Рейгън в САЩ) защитаваха, отново добиват известност.

Защо Парламентът спи...отново?!

Светла Костадинова / 17.09.2010
Чл. 2. от Закона за устройството на държавния бюджет гласи „Държавният бюджет обхваща приходите и разходите на държавата”. Всяка година правителството представя плана си, изпълнява го, понякога не съвсем, и след това трябва да отчете какво се е случило. Така всички, които се интересуват, научават може ли да смята правителството, успява ли да постигне целите си, ако не – защо, какво непредвидено се е случило и как управляващите са решили проблема, и не на последно място, взели ли са си поука. Да, ама не! Ето как протича отчитането на изпълнението на държавния бюджет в България в последните години.

Кой изпраща повече пари - българските емигранти или ЕС?

Десислава Николова / 17.09.2010
Една от интересните статии в платежния баланс, която често е пренебрегвана несправедливо от анализаторите, е тази за паричните преводи от българските емигранти в чужбина. За последните три години, тези преводи (официално) се равняват на около 2% от БВП, което има ограничен макроикономически ефект, но огромен ефект на микро ниво по отношение на реципиентите на тези средства. Според различни анализи, получателите на тези преводи ги използват основно за закупуване на храна, облекло и лекарства, и в по-малка степен – за образование, ремонти, закупуване на стоки за дълготрайна употреба и имоти.

Кризата и размерът на пенсиите**

Михаил Колев* / 17.09.2010
Проблемът с трудностите при финансирането на пенсиите не е само български патент. Една от водещите икономики в Европейския съюз – Франция – през изминалата седмица бе съпътствана от множество протести срещу предлаганата реформа от президента Саркози, целяща увеличение на възрастта за пенсиониране от 60 години на 62 години. Но въпреки всичко, проблемите около българското пенсионно осигуряване са далеч по-сериозни с оглед на демографските тенденции.

Ограничители на дълга в Еврозоната*

17.09.2010
Финансовата и икономическа криза остави дълбоки следи върху държавните бюджети на страните от Еврозоната, тъй като бяха направени големи разходи за фискални стимули и спасителни пакети във финансовия сектор, като в същото време бяха генерирани по-ниски приходи от данъци и мита, което значително влоши състоянието на бюджета.