"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Любомир Миленков* / 10.09.2010

Миналата седмица Министерство на финансите публикува на сайта си няколко законопроекта, сред които „Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане” и „Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност”. И двата са от голямо значение за икономическата активност, затова заслужават да бъдат разгледани по-отблизо.

Бизнесмени в министерски кресла

Филип Колев* / 10.09.2010
Миналата седмица ИПИ зададе въпроса какво прави държавата на пазара на месни продукти – установява ясни правила или прави бизнес. Докато относно отговора на горния въпрос може и да е имало две мнения, то ако го преформулираме в светлината на новите предложения, засягащи закона за автомобилните превози, става все по-очевидно как корпоративни интереси могат да вземат превес при писането на българските закони.

Пак слабо по конкурентоспособност

Зорница Славова / 10.09.2010
Тази седмица излезе петото поредно издание на Индекса за глобална конкурентоспособност (ИГК) като част от Доклада за глобална конкурентоспособност. Докладът е изготвян от Световния икономически форум с цел да оцени способността на всяка страна да осигури висока степен на просперитет на своите граждани. ИГК е базиран на 12 т.нар. стълба, като всеки един от тях представлява област, считана за определяща за конкурентоспособността.

Икономическа небрежност*

Ричард Ран** / 10.09.2010
Ако лекар е предписал на пациент лечение, което работи само на теория и състоянието на пациента не се е подобрило, срещу този лекар с право може да бъде предявен иск за медицинска небрежност, ако преди това изпробваните лечения, които дават успешен резултат, са били известни. Когато членовете на Конгреса и Президентът допуснат икономическа небрежност, единственото решение за пациента (т.е. американския народ) е да гласува срещу тях на следващите избори.

Колко е сиво сивото

Зорница Славова / 10.09.2010
Тази седмица на кръгла маса Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи резултатите от измерването на сивата икономика в България като част от проекта «Ограничаване и превенция на неформалната икономика». Социологическото проучване показва, че според българите размерът на сивата икономика е огромен, а повечето дори смятат, че ще се увеличава за в бъдеще. Това прави задачата по намирането на начини за намаляването й още по-належаща. Правителството се опитва да се справи, но много често не атакува от правилната посока.

Минималната заплата и пазарът на труда: приятели или врагове?

Павлин Лазаров* / 10.09.2010
Мина-не мина време и темата за минималната работна заплата (МРЗ) отново завладя публичното пространство. Тази седмица Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов разбуни духовете с твърдото си заявление, че ще внесе предложение минималната заплата да бъде вдигната от 240 на 270 лв. от началото на следващата година. Според данни на НОИ възможното увеличение ще засегне над 400 000 работещи, които в момента получават под 270 лв.

Защо Германия се справя с кризата?

Лоуренс Х. Уайт* / 10.09.2010
Германия съкрати правителствените разходи и икономиката й расте по един разумен начин. Това не е прецедент: и в миналото съгласуваната с пазара политика е извеждала този народ от кризи.