"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 20.08.2010

... Бюджетният дефицит или дългът не са просто изфабрикувани показатели, които се взимат под внимание от бюрократите в Брюксел. Тези показатели съществуват, за да отразят реалността и да покажат каква е задлъжнялостта на една държава, доколко финансите й са устойчиви, доколко тя е платежоспособна и т.н. Няма значение какво оправдание (в случая пенсионна реформа) имаш за дадено задължение, важно е самото задължение. Дори и някои разходи да не бъдат калкулирани при мониторинга на изпълнение на критериите от Маастрихт, то това би било политически акт, далеч от сферата на икономиката – този разход пак си тежи и реално влияе на платежоспособността на страната.

Субсидиите ощетяват всички

Зорница Славова / 20.08.2010
Незнайно защо все още има хора, които вярват, че чрез държавната намеса икономиката може да върви напред. Дали от насажданите от комунизма идеи, или от изтъкването на довода за традицията, или пък просто от състрадателност, доста българи приемат, че преразпределението на дохода, отпускането на субсидии и предоставянето на данъчни облекчения е в реда на нещата. От своя страна, всяко правителство разработва планове и стратегии за развиването на икономиката като цяло или на отделен отрасъл ...

За неефективните – повече правомощия

Филип Колев* / 20.08.2010
Комисията „Кушлев” (официално кръстена Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, или КУИППД) е на път отново, следотпускарски, да разбуни духовете в страната. Председателят на вътрешната комисия и зам.-шеф на парламента Анастас Анастасов от ГЕРБ намекна за това, заявявайки, че "в момента се работи над един така по-особен закон, който много ще разбуди общественото мнение към октомври, средата или края.“

Инфантили на отговорни постове*

Ричард Ран** / 20.08.2010
Най-накрая добри новини: Миналата седмица беше съобщено, че морските костенурки в Мексиканския залив изглежда се преодолели петролния разлив без особени трудности. Но те все още са ненужно застрашени заради възрастни, които подобно на инфантилите, изпитват трудности в осъзнаването на последствията от действията си. През изминалите няколко месеца видяхме голяма част от политическата класа във Вашингтон да се държат като инфантили, правейки така че останалата част от нас да страдат. Но да се върнем на костенурките.