"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 13.08.2010

На 11-ти август премиерът Бойко Борисов отново хвърли наблюдатели и анализатори в смут с поредното си изказване. При подписването на меморандум за сътрудничество със Световната банка, Бойко Борисов декларира в прав текст, че бюджетният дефицит ще бъде увеличен, за да се изпълнят повече инфраструктурни проекти: „Ще го представим (бел.ред. анализ, който ще се изготви в следващите седмици) в Брюксел, за да покажем с какво точно ще вдигнем дефицита. Не в пенсии или в заплати, или в неща, които според Брюксел не можем да вдигнем, а в реално строителство и инфраструктура".

Искаме ли да опорочим търговския регистър?

Александър Будинов* / 13.08.2010
Тази седмица Министерството на правосъдието публикува на своята интернет страница предложение за промяна в Закона за търговския регистър, като една от тези идеи се откроява на фона на останалите - а именно, промяната в публичността на самия регистър. Министерството смята да ограничи достъпа до регистъра и да го направи платен от 1 януари 2011 г. Мотивът за тези ограчения при ползването му е, че чрез тях ще може да се следят потребителите на търговския регистър и да се предотвратяват злоупотреби с лични данни.

Хайде стига с тази здравна реформа

Зорница Славова / 13.08.2010
Няма да има Рамков договор. Ще има Рамков договор. Цените ще се разработват от Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП). Цените няма да се разработват от АИАП. Ще се намалят средствата за болниците. Няма да се намалят средствата за болниците. Ще се закриват болници. Няма да се закриват болници. Ще се вдига здравната вноска. Няма да се вдига здравната вноска. Болниците няма да получават средства извън делегираните си бюджети. Болниците ще получават средства извън делегираните си бюджети.

Неудобната икономическа история*

Ричард Ран** / 13.08.2010
Има ли исторически факти, които показват, че големите увеличения на държавните разходи като процент от БВП водят до по-висок икономически растеж и създаване на повече работни места? Отговор: няма такива.

Ще излезем ли от рецесията през втората половина на 2010 г.?

Десислава Николова / 13.08.2010
Данните за БВП за второто тримесечие на 2010 г. (според експресната оценка на НСИ) показват продължаващ спад на икономиката и през периода април-юни. Спадът от 1,5% за второто тримесечие, обаче, е значително по-бавен от този за януари-март (-3,6%) и идва в унисон с нашата прогноза за свиване от 1,3%. От страна на предлагането, селското стопанство дори отбелязва лек ръст през второто тримесечие от 1,6%, индустрията вече почти е извън „червената зона” с минимален спад от 0,3%, а брутната добавена стойност при услугите намалява с 1,7%.

Доброволни данъци?!

Филип Колев* / 13.08.2010
... идеята за “доброволни данъци” на общинско ниво звучи примамливо, но нейното приложение в България изглежда крайно невероятно към настоящия момент. Практиката в други страни, където се прилага такава форма на ‘данъци’, показва, че приложението е изключително ограничено до каузи, за които хората по принцип са склонни на благотворителност – болни деца, борба с определени болести, преодоляването на бедствия и т.н. Т.е. много по-лесно би било за общините да подобрят капацитета си и да подготвят качествени проекти по различни европейски програми (напр. ОП „Регионално развитие”, за развитие на селските райони и т.н.), отколкото да влагат средства в система за “доброволни данъци”, които в най-добрия случай ще генерират крайно ограничен ресурс.

Данък ЕС

Димитър Славов* / 13.08.2010
В понеделник Еврокомисарят по бюджетните въпроси г-н Януш Левандовски заяви пред вестник „Файненшъл таймс Дойчланд”, че през септември ще направи официално предложение за въвеждането на данък, облагащ въздушния транспорт, паричните преводи и търговията с въглеродни емисии. Целта на данъка е да повиши независимостта на бюджета на ЕС от националните бюджети на страните членки.