"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Филип Колев* / 06.08.2010

През изминалата седмица българските граждани бяха подложени на интензивна медийна атака от страна на управителя на Националния осигурителен институт Христина Митрева и Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. Резултатът от непроведените реално обсъждания бе взетото в сряда, 4 август, решение за увеличаване на осигурителния стаж, необходим за пенсиониране. МС излезе със следното научно-фантастично прес-съобщение: “Целта на промените е да се създаде правна рамка на новия усъвършенстван пенсионен модел, да се въведат краткосрочни и дългосрочни мерки за финансова стабилност на пенсионната система и да се подобри адекватността на пенсиите.”

Колко общини са достатъчни

Любомир Миленков* / 06.08.2010
Миналата седмица председателят на регионалната комисия в парламента, Любен Татарски (ГЕРБ), отново подхвърли идеята за прекрояване на административно-териториалното деление на страната. Според него е възможно една трета от общините в момента да изчезнат след сливания с други общини. В цифри това означава 79 от 264-те сегашни общини да бъдат разформировани.

Статистика за задължителната минимална работна заплата**

Александър Будинов* / 06.08.2010
Статистиката за минималните работни заплати, публикувана от Евростат, се отнася до месечната минимална работна заплата. Тя обикновено се прилага за всички работещи или поне за по-голямата част от тях в съответната държава. Минималната заплата е наложена със закон, често след консултация със социални партньори, или директно чрез национално междубрашово споразумение (какъвто е случаят в Белгия и Гърция).

Бюджетните разходи – sans changement*

Десислава Николова / 06.08.2010
Бюджетните данни за полугодието продължават да разкриват нежеланието и/или неспособността на правителството да намали публичните разходи, при положение, че приходите са значително по-ниски както от миналогодишните, така и от заложените в бюджета за тази година. Докато приходите и помощите по консолидирания бюджет намаляват с 13,6% на годишна база[1], разходите се свиват с...0,1%, т.е. де факто остават на нивото от миналата година. Основният виновник за това са т.нар. социални разходи (вкл. пенсии) – най-големият единичен разход в бюджета, равняваш се на около 44% от всички разходи за полугодието, при който се вижда дори сериозно нарастване, с 14,6% на годишна база.

Балканите – липсващата връзка в геоикономическите стратегии на Европа

Мартин Владимиров* / 06.08.2010
Когато през януари миналата година температурите в цяла Европа наближаваха -10° С, от София до Рим хората пуснаха парното. Много от тях бяха неприятно изненадани, защото радиаторите останаха ледено студени. Руският гигант, Газпром, тъкмо бе спрял доставките на газ за Украйна, през която минават газопроводите за по-голямата част от Европа[1]. Балканските страни, без големи газови резерви или алтернативни източници на синьо гориво, преживяха през следващите две седмици една от най-тежките си енергийни кризи.

Факти и отричане*

Ричард Ран** / 06.08.2010
Миналия петък беше съобщено, че икономическият растеж е само 2,4% във второто тримесечие на тази година - далеч под предвижданото от администрацията на Обама. Администрацията и нейните поддръжници продължават да отричат факта, че техните политики не работят. Психолозите наричат отказа на човек да си смени мнението, когато бъде конфронтиран с противоположни доказателства, когнитивен дисонанс.