"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 09.07.2010

Становище на ИПИ (продължение): Както отбелязахме в първата част на нашето становище, липсата на последователно прилагане на оценката на ползи и разходи от проекти и политики в енергетиката води до премълчавания и противоречия в стратегията. Тук ще се спрем на тези противоречия и едностранчиви тълкувания, които са свързани със сигурността и европейската енергийна политика и законодателство.

Някои наблюдения върху първата година на правителството

Петър Ганев / 09.07.2010
Първата година на правителството вече отминава и нормално това предизвиква много анализи, оценки и коментари. Да се обхване пълната картина в кратък текст е почти невъзможно, затова ще се съсредоточа върху някои основни наблюдения, които считам за важни и които може би задават общата рамка.

Как държавата урежда първа брачна нощ с арендатор*

Светла Костадинова / 09.07.2010
Всеки човек иска сигурност. Всеки инвеститор търси сигурност. В България явно бъркаме, като приемаме общопризнати неща за даденост. Има законодателни предложения у нас, които през няколко години се появяват и предизвикват бурна дискусия. Най-често това са откровени опити за посегателство на свободата на хората да се разполагат със собствеността и живота си и затова, слава богу, понякога не стигат до окончателно приемане. Подобен е случаят с предложението на ГЕРБ за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Ран: Правителството облага въображаеми доходи*

Ричард Ран ** / 09.07.2010
Повечето от настоящите проблеми на Америка произтичат директно от неспазване на Конституцията от страна на нашите избрани представители. Много от идеите, които активистите на Чаеното парти искат да видят реализирани, без винаги да уточняват конкретно, са свързани с връщане към принципите и процедурите, заложени в Конституцията.

Процедурата по свръхдефицит – общи и частни положения

Димитър Крумов* / 09.07.2010
Всяка държава-членка на Европейския съюз трябва да следи бюджетният й дефицит да не надвишава определена граница. За това се заговори доста усилено, след като стана ясно, че ние вече сме го направили и могат да се очакват санкции. Но каква е процедурата по-точно, какви са конкретните причини според Европейската комисия и какви препоръки е отправила към управляващите, за повечето хора в страната изобщо не е ясно.

Театралната реформа – драма или комедия

Зорница Славова / 09.07.2010
През последните месеци доста новини разтърсиха театралните среди в България. Готви се реформа и Закон за театъра, които трябва да се решат до края на годината. Това предизвика доста противоположни реакции, но общо взето всички мнения се обединяват около това, че в театрите има проблем и държавата трябва да се намеси.

В защита на плоския данък*

Петър Ганев / 09.07.2010
През последните месеци плоският данък е поставен под сериозен натиск. Неизпълнението на приходната част и назряващият дефицит в бюджета нормално водят със себе си и дискусии около данъчната тежест в страната, което от своя страна даде криле и на „доброжелателите” на плоското облагане. Заговори се както за покачването на плоската ставка, така и за връщането към прогресивното облагане, което било „справедливо”. По всичко личи, че някои хора наистина страдат от много къса памет и затова е хубаво да им припомним малко история и факти около плоският данък.