"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 28.05.2010

Данните за отрицателния размер на преките чужди инвестиции (ПЧИ) към България през първите три месеца на 2010 г. породиха закономерния въпрос дали този феномен засяга само България или изтеглянето на инвестиции е характерно за целия регион. Според последната статистика на БНБ за платежния баланс на България през първото тримесечие на 2010 г. нетните преки чужди инвестиции са били отрицателни в размер на 41,2 млн. евро спрямо положителен нетен поток от 902 млн. евро година по-рано. Тези отрицателни инвестиции де факто означават дезинвестиции или с други думи, изтегляне на инвестиции от страната.

ПОКАНА за церемония за връчване на наградата „Дикран Н. Балабанян”

28.05.2010
Имаме удоволствието да ви поканим на обявяване на победителите в първия конкурс за наградата „Дикран Н. Балабанян” за най-добро есе на тема „Предприемачът като откривател”. В конкурса участват 85 есета на млади хора на възраст до 30 години. Есетата бяха оценени от жури в състав: Мартин Заимов, Левон Хампарцумян, Георги Киров, Светла Стоева, Светла Костадинова и Петър Ганев.

Двойните стандарти в американската икономика

Мартин Владимиров* / 28.05.2010
Докато бюджетната криза в страните от Европейския съюз е в разгара си, икономистите отклониха вниманието си от един от главните виновници за световната финансова криза през 2008 г. – САЩ. Водена на гребена на “стимулната” вълна на президента Обама, американската икономика започна чувствително да се възстановява. Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната за последното тримесечие на миналата година и първото тримесечие на тази година показа здравословен ръст от съответно 5,6% и 3,2% спрямо последното тримесечие на 2008 и първото на 2009 г.

Пресконференцията на ИПИ по повод актуализацията на държавния бюджет

28.05.2010
Българското правителство е на път официално да изостави разума във фискалната си политика. Държавата харчи повече, отколкото може да си позволи и се налага ревизия на бюджета. Промените в Бюджет 2010 узаконяват огромния бюджетен дефицит, който вече така или иначе се трупа. Ревизията на Бюджет 2010 ясно показва къде се крие проблемът – промените залагат 1,4 млрд. лв. по-малко приходи и 1,4 млрд. лв. повече разходи спрямо 2009 г. Погледнато така, за някакво свиване или „затягане на колана“ в публичния сектор е трудно да се говори. Да, предвидени са някои съкращения, но наред с тях за предвидени и нови разходи, който отново накланят везните в грешната посока. Истината е, че бюджетният дефицит не е неизбежен, а е решение и избор на политика от страна на управляващите.

Какво да ги правим младежите

Зорница Славова / 28.05.2010
В началото на тази седмица Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди последните промени в Закона за насърчаване на заетостта, които целят намаляването на безработицата сред младежите. Програмата ще позволява безработните младежи, завършили професионално образование през последните 24 месеца, да стажуват девет месеца в частна фирма като държавата ще осигурява възнаграждението им.

Икономически поглед от май 2010 г. – доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Алина Братанова / 28.05.2010
Два пъти в годината Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува своя доклад Икономически поглед* (Economic Outlook). Той съдържа основните тенденции в състоянието на икономиките на страните-членки на организацията и краткосрочните възможности пред тях. Също така докладът представлява задълбочен анализ на икономическите мерки, необходими за създаването на растеж и стабилност в отделните страни. Предлагаме ви основните изводи от последното издание на Икономически поглед от 26 май 2010 година