ПОКАНА за пресконференция на тема: БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
21.05.2010
Предстои актуализация на държавния бюджет. По този повод ИПИ ще представи своите препоръки за това: - Кои разходи могат да се съкратят или оптимизират, така че да се балансира бюджетът? - Какви политики трябва да се избягват? - Какви реформи са необходими за икономически растеж?
Ако има воля, има и начин*
Десислава Николова / 21.05.2010
През последната седмица се разбра, че министерствата трябва спешно да съкратят 20% от разходите си за 2010 г., за да се постигнат належащи икономии в бюджета от около 900 млн. лева. Не стана обаче ясно дали след тези икономии консолидираният бюджет за тази година ще бъде приведен в унисон с по-рано заложената цел за дефицит от 0,7% от БВП (малко вероятно). Още по-малко се изясни дали тези икономии ще заглушат опасните идеи за използването на част от фискалния резерв за финансиране на недостига в бюджета.
Функция „Общи държавни служби”
Петър Ганев / 21.05.2010
Българската държава харчи огромна сума пари за най-различни неща – за сигурност, за образование, за здраве, за пенсии, за благоустройство и какво ли още не. За да се случи всичко това обаче, държавата трябва да има съответните органи, който също ни струват скъпо. Именно върху техните разходи ще се фокусираме в момента – ще разгледаме разходите по функция „Общи държавни служби” за последните 10 години.
Печат за 400 лева
Димитър Крумов* / 21.05.2010
Преди около седмица в медийното пространство се появи информация за поредния безумен начин на правителството да попълва дупките в бюджета. Мярката е въведена през 2000-ата година, но едва от началото на тази пролет е решено тя да бъде съблюдавана и прилагана ефективно.
Пенсиите и кризата
21.05.2010
Никоя страна и никоя пенсионна схема не е имунизирана срещу ефектите на кризата. Частните пенсионни фондове загубиха 23% от стойността си през 2008 г. , равняващи се на 5,4 трилиона щатски долара. Производството спада, а безработицата нараства, оказвайки натиск също и върху публичните пенсионни схеми. Как страните от ОИСР могат да устоят на тази буря?
Край на далаверата*
Ричард Ран** / 21.05.2010
Ако сте политик и имате избор между това да увеличите данъците на своите избиратели или да намалите броя на държавните служители и техните заплати, какво бихте направили? В последните няколко десетилетия на повечето места по света политиците просто повишаваха данъците. Сега това се променя и ето защо.
Колко и за какво харчи българската държава?
21.05.2010
Колко и за какво харчи българската държава? Именно на този въпрос ще се опитаме да отговорим в поредица от статии, които разглеждат държавните харчове през последните десет години (2000 – 2009 г.). Задачата, която си поставяме, въобще не е лесна, тъй като говорим за харчове, които възлизат на повече от 170 млрд. лв.
Инвестициите – кой колко ще се насърчава
Зорница Славова / 21.05.2010
На 18 май 2010 година беше организирано обществено обсъждане на промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите в МИЕТ. Дискусията се водеше от и.д. директор на дирекция „Икономическа политика”, а сред поканените имаше представители на бизнес средите, академичната общност, работодателските организации, синдикатите, неправителствените организации и Българската агенция за инвестиции.
Подкрепете кампанията на ИПИ „Разходите на българската държава” с SMS
21.05.2010
Вече можете да подкрепите кампанията на ИПИ „Разходите на българската държава" за по-прозрачни, по-ефективни и по-ниски държавни разходи като изпратите SMS
Намаления на данъците върху труда в най-развитите икономики**
Мартин Владимиров* / 21.05.2010
Всяка година международната Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) издава доклад, отразяващ данъчната тежест върху заплатите в 22-те най-развити икономики в света. Изследването за 2009 г. показва, че въпреки сериозните разлики в данъчното облагане в страните-членки, се наблюдава ясна тенденция за намаляване на тези данъци.