"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 01.04.2010

Правителствените мерки най-накрая придобиха завършен вид - предлагат се цели 60 мерки, които се очаква да „подкрепят" заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Документът на правителството е много по-широкообхватен от очакваното, като освен мерки за покриването на дупката в бюджета се предлагат и други, не директно обвързани с бюджета мерки. Целият шум през последните седмици беше посветен на един единствен проблем - ще закърпим ли бюджета или не?

Задава се Европейска банкова такса

Димитър Попов* / 01.04.2010
Миналата седмица финансовият министър на Германия Волфганг Шойбле предложи въвеждането на европейска банкова такса, с която да се покрият разходите от стимулиращите пакети за банки по време на кризата.

Ран: Да се поучим от това, което работи!*

Ричар Ран** / 01.04.2010
Икономисти, политолози, репортери и всякакви капацитети прекарват твърде много от времето си да гледат към нефункциониращи общества и да се опитват да обяснят защо има бедност, безработица и безнадеждност.

Все още извън контрол? Измерване на 11 години на европейски регулации

Алина Братанова / 01.04.2010
Повечето хора виждат в законодателството поредици от текстове, често недостъпни и неразбираеми, които се трупат през годините, изменят се и се раждат нови, и приемат този процес като досадна, високо профилирана дейност, към която нямат пряко отношение.

Опростяване на правилата за електронно фактуриране

Димитър Попов* / 01.04.2010
До момента правилата относно фактурирането на данъка върху добавената стойност (ДДС) са толкова сложни, че възпрепятстват използването на електронни фактури в трансграничната търговия.