"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 12.03.2010

Тази седмица се случи нещо много неочаквано и откровено казано безумно. Правителството реши здравната вноска да се увеличи с 2% от април тази година. Причината за този ход са недостатъчните приходи от осигуровките, а поводът – националните протести на лекарите. По този начин плануваното увеличение за началото на следващата година се изтегля напред при започнала бюджетна година, което е прецедент. При това идеята преди беше увеличението да е част от започването на здравна реформа и допълнителните вноски да се използват за включването на частните здравни фондове, а сега постъпленията от увеличената осигуровка ще се влеят директно в приходната част на бюджета на НЗОК, за да компенсират липсата на средства.

Фокус върху разходите

Петър Ганев / 12.03.2010
... говорим за сериозно съкращаване на държавни разходи, закриване на програми и освобождаване на голям брой държавни служители. И то сега, а не с бюджет 2011.

Европа 2020: Стратегия за икономическо развитие – интелигентно, устойчиво и включващо

Алина Братанова / 12.03.2010
Европа 2020 е стратегията на ЕС, която идва да замени не толкова успешната Лисабонска стратегия. Новата визия на съюза не се различава съществено от предшественика си. Изключения не правят и гръмките й стремежи и планирани перспективи.

Митове за индивидуализма*

Том Палмър / 12.03.2010
Напоследък се твърди, че либертарианците – класическите либерали, на практика смятат, че „индивидите са напълно изградени и техните ценностни предпочитания са априори зададени извън обществото”.

Възстановяването от кризата може да се случи и по-рано

ИПИ / 12.03.2010
Серия от нови позитивни данни за икономика бяха обявени през изминалата седмица. Най-напред беше оповестена предварителна оценка за износа през януари, направена съвместно от Националния статистически институт и Министерството на финансите. Според нея, износът от България е нарастнал с 13,1% на годишна база през януари.

Време е за приватизация

Велико Димитров / 12.03.2010
Правилото е, че колкото по-рано се извършват необходимите реформи, толкова по-добре. Въпреки това никога не е твърде късно те да се започнат или да се ре-стартират.

Ново изследване на ИПИ: Без изход (Преглед на процедурата по закриване на бизнес в България)

12.03.2010
В България процедурата по закриване на бизнес остава изключително тромава. Данните са достатъчно красноречиви - от стартирането на процедурата до обявяването във фалит на една компания минават средно 3 години.