Фокус върху разходите
Петър Ганев / 12.03.2010
... говорим за сериозно съкращаване на държавни разходи, закриване на програми и освобождаване на голям брой държавни служители. И то сега, а не с бюджет 2011.
Европа 2020: Стратегия за икономическо развитие – интелигентно, устойчиво и включващо
Алина Братанова / 12.03.2010
Европа 2020 е стратегията на ЕС, която идва да замени не толкова успешната Лисабонска стратегия. Новата визия на съюза не се различава съществено от предшественика си. Изключения не правят и гръмките й стремежи и планирани перспективи.
Митове за индивидуализма*
Том Палмър / 12.03.2010
Напоследък се твърди, че либертарианците – класическите либерали, на практика смятат, че „индивидите са напълно изградени и техните ценностни предпочитания са априори зададени извън обществото”.
Възстановяването от кризата може да се случи и по-рано
ИПИ / 12.03.2010
Серия от нови позитивни данни за икономика бяха обявени през изминалата седмица. Най-напред беше оповестена предварителна оценка за износа през януари, направена съвместно от Националния статистически институт и Министерството на финансите. Според нея, износът от България е нарастнал с 13,1% на годишна база през януари.
Време е за приватизация
Велико Димитров / 12.03.2010
Правилото е, че колкото по-рано се извършват необходимите реформи, толкова по-добре. Въпреки това никога не е твърде късно те да се започнат или да се ре-стартират.
Ново изследване на ИПИ: Без изход (Преглед на процедурата по закриване на бизнес в България)
12.03.2010
В България процедурата по закриване на бизнес остава изключително тромава. Данните са достатъчно красноречиви - от стартирането на процедурата до обявяването във фалит на една компания минават средно 3 години.