"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 26.02.2010

Правото на собственост играе важна роля за просперитета на всяка една държава. Защитата на правото на собственост на индивидите им позволява да се възползват от плодовете на своя труд и да използват дадените им ресурси внимателно и ефективно. И тази година 62 международни организации, между които Институтът за пазарна икономика, си партнираха с Алианс „Права на собственост”, Вашингтон и програмата Hernando de Soto Fellowship, за да създадат четвъртия годишен Международен индекс „Право на собственост”(International Property Rights Index – IPRI).

Ран: Глупаво е да се пилеят парите на данъкоплатците. Изтрезнейте с „Картата” на Райън*

Ричард Ран** / 26.02.2010
Предположете, че току-що сте спечелили $100 милиона от лотарията, които идват с едно условие. Трябва да похарчите (не да спестявате или инвестирате) всичките $100 милиона само за шест месеца. Сега предположете, че сте спечелили същите $100 милиона, но имате две години да ги похарчите. Мислите ли, че решенията Ви за харчене биха били по-мъдри, ако имахте две години да го направите, вместо шест месеца?

Олимпийски надежди

Петър Ганев / 26.02.2010
Какво трябва да е отношението на държавата към спорта?! Това е въпрос, на който няма лесен отговор. Дали да оставим всичко на пазарните сили и само от време на време на веем националния флаг или пък държавата направо да се заеме с организацията и финансирането на спорта и да гледаме например, спектакъл със синхронно плуване на „най-големият национален празник" на Северна Корея, а именно... рождения ден на местния диктатор Ким Чер Ир?! Да, както във всяка друга област, така и тук спорът до каква степен държавата трябва да се меси в спорта тече с пълна сила.

Разрастването на банката за развитие не е добро решение

Велико Димитров / 26.02.2010
Преди година и половина предходното правителство прие нов закон за единствената държавна банка в България (Закон за Българската банка за развитие) и отпусна 500 млн.лв. от фискалния резерв. Идеята беше чрез кредитни линии в търговските банки да се отпускат кредити за малки и средни предприятия (малка част от общия брой кредити и корпоративни заеомополучатели при всички положения), за да могат последните да се справят по-добре в условията на криза. Това решение беше взето въпреки много добрите параметри на българския частен банков сектор.

Защо фалират фирмите по време на криза?

Алина Братанова / 26.02.2010
Всеки може да даде различни обяснения защо фирмите фалират. По-долу ще представим наблюденията на наскоро публикуван доклад на Европейската фондация за подобряване на живота и условията на работа.

Самонаетите шофьори в ЕС: докъде води свръхрегулирането на трудовия пазар?

Димитър Попов* / 26.02.2010
Тази седмица започна общоевропейска кампания срещу 86-часовата работна седмица на самонаетите водачи, организирана от Федерацията на европейските транспортни работници, в която се включиха и българските им колеги от Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) към КНСБ. Протестите са във връзка с предложението на Европейската комисия за промяна на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт. Директивата регулира работното време, както и условията за полагане на нощен труд на транспортните работници.

Държавата каза, че ще си плати задълженията... ама друг път

Велин Пеев / 26.02.2010
Колко точно пари държавата дължи на частния сектор не е ясно, а и трудно би могло да се изчисли. Затова и измерванията се правят „на око”. Според премиера сумата е 500 млн. лева, според зам. министъра на финансите Горанов цифрата е около 600 млн. лв., а според Асоциацията на индустриалния капитал в България тя надхвърля 1 милиард лева. Естествено е в този спор всяка страна да казва колкото й е удобно: държавата да подценява дължимото, бизнесът пък да надценява. На базата на тази логика бих предположил една усреднена сума от около 800 млн. лв., или приблизително 1,2% от БВП за 2009 г.

Хроника на една предизвестена безработица

ИПИ / 26.02.2010
Последните данни за пазара на труда показват сериозно, но не и неочаквано влошаване на ситуацията на този пазар в резултат на икономическата криза. Миналата седмица и двете институции, които събират статистика за безработицата в България, публикуваха своите последни цифри.