"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Цитат на седмицата (брой 462)

05.02.2010
„Други страни, които налагат ограничения върху международната търговия, ни ощетяват. Но те ощетяват също така и себе си. Ако и ние от своя страна наложим ограничения, просто ще добавим към вредата върху нас, както и върху другите. Да се конкурираме в мазохизъм и садизъм е далече от рецептата за разумна международна икономическа политика.”

Ран: Да поставиш под въпрос върховенството на закона. Вътрешните служби за приходите правят изключение за себе си*

Ричард Ран** / 05.02.2010
Върховенството на закона, за разлика от произволни действия на хората и държавата, е необходимо за гражданското общество и икономическия просперитет. За да има смисъл върховенството на закона, законът трябва да е ясен и разумен – „не убивай” и „не кради” са примери за ясни и разумни закони. Законите и правилата също трябва да са достатъчно малко на брой, за да се очаква повечето хора да ги знаят (за разлика от над 77 000 страници в Кодекса на ВСП, който никой не разбира).

Гърция има по-сериозни проблеми от компенсациите

Велин Пеев / 05.02.2010
Исканията на гръцките фермери за допълнителни субсидии са в размер на стотици милиони евро, които гръцката държава в момента не може да си позволи да плати, при положение, че затънала в дефицити, заради което предизвиква една мини политическа и икономическа криза в Европа. Исковете за обезщетения на българския бизнес няма да успеят да стреснат гръцката държава не само заради размера си, но и заради това, че не е сигурно дали въобще ще се стигне до решение те да бъдат изплатени, а дори и да се стигне, не е ясно кога.

За добрите ревизии

ИПИ / 05.02.2010
В очакване на експресната оценка на статистическия институт за ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2009 г., все повече организации и отделни анализатори актуализират своите прогнози за икономическия растеж на България през 2009 г. и 2010 г. Докато до есента на миналата година прогнозите вещаеха спад на БВП от около 6-7% през 2009 г. и 1,5-2,5% през 2010 г., очакванията се подобриха рязко през последните месеци.

От администриране към стагнация (речта на мосю Саркози в Давос и приноса на МОТ)

Димитър Попов* / 05.02.2010
Няколко аспекта се открояваха в речта на президента: нови регулации за финансовия сектор, включително транзакционен данък, известен като данъка на Тобин (което не изненада никого, тъй като Саркози от много време пропагандира своята визия за банковите бонуси), изграждане на нов монетарен ред в света и сформирането на своеобразно световно правителство, което да налага приетите решения от международните организации на всички страни. Това включва борбата с климатичните промени, трудово законодателство, здравно законодателство и приравняването им с международното търговско право. За целта ще се изградят специални институции, сформирани на правителствено ниво във формат Г-20, които да въвеждат и контролират предприетите мерки.

За бога, братя, НЕ субсидирайте!

Алина Братанова / 05.02.2010
Търсенето и предлагането на субсидии по всякакъв повод и с всякакви реципиенти е константна тема в нашето ежедневие. Субсидираме земеделските производители, служителите и дейността на БДЖ, БНТ, БНР, БАН, поддържаме изкуствено цели социални системи – образование, здравеопазване, пенсионно осигуряване. Дойде ред да обърнем внимание и на субсидии за неправителствения сектор. Да, онзи независимият, нефинансиран от правителството отрязък от гражданското общество също е попаднал в порочния кръг на държавното субсидиране.