"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

НЕ правителството свери часовниците*

Лорънс Рийд* / 22.01.2010
Помните ли старата Чикагска песен “Някой всъщност знае ли колко е часът”? Ами ако бяхте задали този въпрос преди около 120 години, можехте да получите 38 различни отговора само в един щат и много повече в различни държави. Как въвеждането на стандартно време внесе ред в едно невероятно объркване е за съжаление забравена история и велик принос към находчивостта в свободното общество.

За занаятите или историята на един обущар

Зорница Славова / 22.01.2010
Една от най-широкоразпространените заблуди в съвременната история на света е, че държавата трябва и може да се меси в дейността на предприемачите и да подпомага бизнеса. Често, тя го прави чрез изкуствено създадени организации, давайки им уникална и монополна власт над редица аспекти на икономическия живот в страната. В България, това е постигнато чрез законодателство, принуждаващо десетки хиляди хора да членуват в подобни организации. Принудително, безмилостно, без право на избор.

Компаниите стават по-гъвкави на работния фронт

Цветелина Ненова* / 22.01.2010
Начинът, по който компаниите реагират на конюнктурни промени е преди всичко функция от това колко гъвкаво успяват да използват факторите на производство. При това особено значение за адаптивността на компанията има работната сила, тъй като разходите за нея се приспособяват по-бавно при влошаване на бизнес средата в сравнение с останалите фактори. В такъв смисъл интересна информация относно това доколко се прилагат различни схеми за гъвкаво управление на работната сила в страните от ЕС и трите кандидатки Хърватска, Турция и Македония предлага представителното изследване на Eurofound – European Company Study 2009.

Ран: Глухи за предупрежденията за дефицит. Политиците пренебрегват на своя отговорност последиците от свръххарченето*

Ричард Ран** / 22.01.2010
„И какво от това?” е смътната реакция на голяма част от политическата класа във Вашингтон, когато става дума за харчене и облагане. Последиците от фискалната безотговорност на Вашингтон все още не са видими за голяма част от медиите и електората. Но болезнената поука ще дойде – и ще засегне почти всеки американец. Миналата седмица обясних как държавните дефицити задушават така необходимото формиране на капитала. Този текст ще покаже въздействието им върху създаването на работни места и растеж, а следващата седмица ще представя начин за измъкване от тази бъркотия.

Малка неточност в бройката на полицаите премести България от дъното

Зорница Славова / 22.01.2010
Тази седмица на пресконференция*, посветена на непрозрачността на МВР** беше оповестена щатната бройка по различните структури в министерството. Представящите данните малко заблудиха присъстващите гости и медиите като образно попълниха липсващите информация за щатната бройка на полицейските служители на България в базата данни на Евростат с грешно число.

Цитат на седмицата (брой 460)

22.01.2010
"Всичко наистина велико и вдъхновяващо е създадено от индивидът, който може да се труди свободно." Албърт Айнщайн

Работно време и ЕС

Красен Станчев / 22.01.2010
В началото на седмицата британският седмичник Сънди експрес съобщи, че комисията на ЕС отново се подготвя да сложи край на особената позиция на Обединеното кралство спрямо директивата за работното време.

Една история за един „консенсус”…

Петър Ганев / 22.01.2010
Последиците от климатичните промени са огромни и са глобални, но те нямат природен характер, а простовато бюрократичен. Цялото това бюрократично безумие се базира на катастрофални твърдения, като това за глетчерите, които често нямат нищо общо с реалността. Това не е наука, това е игра на развален телефон и на „консенсус”.

Стари субсидии на нов железничарски глас

Цветелина Ненова* / 22.01.2010
Държавният превозвач БДЖ успя да привлече значително внимание върху себе си още през първите дни на новата година. Първо стачката на железничарите накара Министерството на финансите скорострелно да преведе субсидията за януари в размер на 13,3 млн. лв., а тази сряда Министерският съвет реши и да увеличи капитала на дружеството с 24 млн. лв., за да може БДЖ да погасява държавно гарантирани заеми. Честито! Само през януари БДЖ ще получи над 37 млн. лв. от джоба на българския данъкоплатец. Нека си представим, че така може продължи всеки месец. Тогава за тази година данъкоплатецът ще даде на БДЖ 444 милиона или около 0,6% от БВП.

Не е луд този, който взима субсидии, а този, който му ги дава

Велин Пеев / 22.01.2010
Докато се раздават субсидии, броят кандидати за тях не просто ще расте, но и те ще стават все по-настоятелни. Ще започнат да считат субсидията като нещо, което им се полага, и ако не им се угоди, исканията ще придобиват все по-насилствен характер, какъвто е случаят със земеделците.

Източна Европа – не финансова криза, а криза на търсенето

Александър Ивелинов* / 22.01.2010
Световната банка публикува първата част на изследване за влиянието на световната криза върху фирмите, в която са включени шест страни от Източна Европа – България, Унгария, Турция, Литва, Латвия и Румъния. Изследвани са ефектите върху ключови за частния сектор компоненти: продажби, заетост, финанси и очакване за бъдещето.