"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Резюме на алтернативния бюджет на ИПИ за 2010

ИПИ / 13.11.2009
Държавният сектор в България е твърде голям, което пречи на икономическия растеж, създаването на работни места и благоденствието на гражданите. Раздутият публичен сектор е силно неефективен - той може да постигне същите резултати с два пъти по-малко средства според скорошно изследване.

Учи (и раждай), за да не работиш

Радослав Дукин* / 13.11.2009
Миналата седмица бе направено предложение да бъдат намалени помощите за отглеждане на близнаци и спрени тези за майки, които са студенти редовно обучение. През тази социалният министър Тотю Младенов съобщи, че това няма да бъде сторено.

Трябва ли винаги правителството да решава нашите проблеми?

Здравка Николова / 13.11.2009
Отново се чуват критиките на Меглена Кунева, отправени срещу българските политици. Еврокомисарят ги обвинява в пренебрежение по отношение на потребителите, подчертавайки пасивното отношение на българските политици към потребителите в България.

Грозна, но работи*

Д-р Георги Ганев / 13.11.2009
Една от важните равносметки от прехода е тази за приватизацията. Тя е със сигурност и сред най-противоречивите. От определена гледна точка приватизацията е дефинитивният обществен процес на прехода от тоталитаризъм към пазарна демокрация.

Пари, които убиват. Минаването към електронни пари може да предотврати заболяване*

Ричард Ран** / 13.11.2009
През живота си средностатистическата стодоларова банкнота преминава през стотици, ако не и хиляди хора. Трудно е да се намери друг физически предмет от хартиените пари, който се разменя от толкова различни хора. Милиони заболяват всяка година в резултат от допир с валута, а немалък брой от тях умират. Центровете за контрол върху болестите изчисляват, че 36 000 американци умират всяка година от болести свързани с грипа.

Цитат на седмицата (бр. 452)

13.11.2009
"Свободата означава отговорност. Затова толкова много хора се страхуват от нея." Джордж Бърнард Шоу

Скъпи правителствени програми товарят бюджета

Петър Ганев & Зорница Славова / 13.11.2009
Бюджет 2010 вече е в парламента, а това което прави силно впечатление са високите разходи и процент на преразпределение през бюджета. Това, поне до момента, бива оправдавано в общественото пространство с огромните разходи за пенсии, здраве и образование.

Цени – слънце

Цветелина Ненова* / 13.11.2009
Зелената енергия е хубаво нещо - означава, че сме отговорни към околната среда, че искаме да се борим с ужасното чудовище, наречено глобално затопляне. Ако продължим тази логика, можем да кажем и, че инвеститорите в тази енергия в България в последно време се множат най-вече, защото са особено алтруистично настроени към страдащото от замърсената околна среда българско общество. Почти.

Дискусия по идеята за модифициран валутен борд

ИПИ / 13.11.2009
На 9 ноември 2009 година Българската макроикономическа асоциация проведе дискусия по идеята на Илиян Михов за модифициране на валутния борд. Дискусията протече според правилото на Чатъм Хаус (Chatham House Rule). Идеята за модифициран борд е изложена в интервю на Илиян Михов от 28 септември 2009 година.

ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И РЕГУЛИРАНЕ: 1989 – 2009

13.11.2009
Сравнена с нова Европа, България възстановява частната собственост по свой начин: тук е предприета най-мащабната и дълбока реституция, изпробвани са всички теоретично възможни начини на приватизация и стопанската свобода се установява по-бавно.

Шеста среща на клуба на студентите към ИПИ

13.11.2009
Гост-лектор на срещата беше Владимир Каролев, който говори за „Икономическото развитие на България през последните 10 години - научихме ли нещо, което може да ни помогне в кризата".