"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

ПОКАНА за пресконференция: Алтернативен държавен бюджет

ИПИ / 06.11.2009
Какъв е оптималният размер на преразпределението през бюджета и защо?; Какви реформи са необходими за насърчаване на икономиката?; Възможно ли е публичните услуги да са по-добри при по-малко бюджетни разходи?; Кои бюджетни отговорности и разходи могат да бъдат поети от частния сектор?; Как бюджетната политика да противодейства на кризата и да ускори възстановяването?

Историческо „Сбогом” за Кремиковци АД

Красен Станчев / 06.11.2009
В суматохата от злободневни дела, икономическите наблюдатели са на път да изпуснат от погледа си най-важното от историческо гледище стопанско събитие – обстоятелството, че Кремиковци АД някак тихо тръгна към ликвидация.

Макропрогнози от Брюксел

Методи В. Методиев / 06.11.2009
Преди няколко дни Европейската комисия публикува доклад, анализиращ развитието на европейската икономика като цяло и икономиките на отделните страни-членки. Прогнозата на Брюксел е, че икономиката на ЕС ще излезе от рецесията през втората половина на тази година, въпреки че за 2009 г. все още се предвижда спад на БВП с около 4 %. Очаква се постепенно възстановяване, като се предвижда БВП да нарасне с 0.5-0.7 % през 2010 г. и с около 1.5 % през 2011 г.

Земеделците пак натиснаха бюджета

Зорница Славова / 06.11.2009
... Кризата и нуждата от съкращаването на публични разходи предоставят много удобен момент за драстичното намаляване или дори спирането на субсидиите и данъчните облекчения за неефективните земеделски производители от държавния бюджет. Намеренията на управляващите явно са в обратна посока и няма да доведат до нищо добро.

Заявления за достъп до информация – БНТ и БНР

06.11.2009
Института за пазарна икономика поиска информация относно финансовите отчети на Българското национално радио и Българската национална телевия от техните генерални директори. Споделяме информациата, която получихме, за тези, които се интересуват от разходите на двете медии.

Избор между фантазии и факти. Намаляване на данъците кара производството да остане и да работи с пълна пара*

Ричард Ран** / 06.11.2009
Забелязали ли сте, че много политици, които имат проблеми с реалността, предпочитат да останат в страната на чудесата, когато правят бюджети? Хората отляво не спират да твърдят, че проблемите ще бъдат разрешени единствено, ако данъците се увеличат. Защо тогава Калифорния, със своя 10,6% данък върху доходите, имат огромен бюджетен дефицит и 12,2% безработица, докато Тексас, който няма данък върху доходите, се наслаждава на бюджетен излишък и безработица от 8,25, което е под средното?

Нова книга: Айн Ранд, „Атлас изправи рамене” – втора част

06.11.2009
Под тежестта на новите правителствените намеси и регулации икономиката колабира. Правителството обвинява алчните бизнесмени и джунглата на свободния пазар; налага допълнителен контрол, но кризата се задълбочава…

Посланията в управленската програма

Светла Костадинова / 06.11.2009
Общото впечатление от програмата е, че отново някой има най-добрите намерения да се погрижи за нас, но все още няма ясна представа как да го направи. Затова е най-добре да остави това на всеки отделен гражданин и бизнес като предостави достатъчно гаранции, че правилата са лесни и се прилагат за всички без изключение.

Ново изследване на ИПИ: Минимум информация, Високи разходи, Рекордна численост (МВР)

06.11.2009
Този анализ представлява кратък преглед на дейността на Министерството на вътрешните работи (МВР) като ключова институция, отговорна за опазването на реда и осигуряването на сигурност за гражданите. Тези дейности са главни предпоставки за съществуването на всяка общност и са необходимост за благоденствие и свобода на индивида.

МВФ vs. губещи държавни предприятия

Цветелина Ненова* / 06.11.2009
Скоро част от държавните компании на румънските ни съседи ще трябва да свикнат да разчитат само на пазара за гарантиране на стопанската си дейност... Поне ако румънското правителство иска да си получи третия транш от договорения през март 2009 заем от МВФ, Световната банка и Европейската комисия.

Отговор на Българска банка за развитие

Велико Димитров / 06.11.2009
По повод статията „Потребителски кредити в подкрепа на платежния баланс” от седмичния бюлетин на ИПИ (бр. 449, 23 октомври 2009 г.), получихме Писмо относно позицията на Българска банка банка за развитие по въпроса. Ето и нашия отговор на писмото (той ще бъде изпратен като официално писмо до ръководството на ББР)...

БМА: КОНКУРС за студенстско есе 2010

06.11.2009
В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература; оригиналност в стила; убедителност на изложението.

Пенсионната реформа: да не чакаме да стане нетърпимо *

Велин Пеев / 06.11.2009
Дебатът за пенсионната реформа у нас напоследък се засили. Вероятно това се дължи на факта, че все повече хора осъзнават, че настоящата не работи добре. Фактите са, че пенсиите са ниски, и едва ли ще нарастнат чувствително заради намаляващия брой работещи, които издържат увеличаващ се брой пенсионери. Освен това, финансирането им и преди кризата, и по-осезаемо по време на нея, служи като спирачка на цялата икономика на страната.