"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Представяне

14.12.2006
Един от основните изводи, който се прави в доклада е, че се наблюдава промяна във факторите, които са определящи за инвестиране в дадена страна. Ако в миналото водещо значение са имали фактори като: големината на пазара, наличието на природни ресурси и евтина работна ръка, то в настоящата икономическа ситуация тяхното значение е намаляло значително. На тяхно място се появяват фактори като: степен на либерализация на търговията и на движението на капиталовите потоци, научно-технически достижения и корпоративна стратегия, които са определящи при анализирането на привлекателността на пазарите от транснационалните компании.

За узаконения грабеж и националната статистика

14.12.2006
Не знаем защо статистическият институт иска да знае "бюджет на времето" на гражданството. Не е ясно и какво точно цели извън това "претегляне" на "обикновения човек". Със сигурност обаче може да твърдим, че резултатите от него могат да оправдаят редица недомислици в държавната администрация. Практиката показва, че когато държавата се опитва да реши едни проблеми, създава (много повече) други. Така например колективното договаряне във Франция, както и в други държави, се възприема, след като държавата решава, че предприятието не е само частна инициатива, а и национален приоритет. След края на Първата световна война разрушената икономика според политиците може да се възстанови само със строг контрол над това как националните ресурси се използват от частните предприемачи, с това как се произвежда, колко работници са заети с тези стопански дейности, и може ли да има право предприемачът да разполага със своята инициатива. Същото може да се твърди и за опитите на правителствата да оправдаят "очакванията" към предлаганите услуги на пазара като цена (с намеса в конкуренцията) и качество (със "защита" на потребителите), което практиката показва, че заплащаме доста високо (включително и като по-висока цена за по-ниско качество).

По-добра практика в бюджетна комисия

14.12.2006
Коментар:1/ Прави впечатление коренната промяна в стила на работа на бюджетната комисия. На заседанията вече не само се канят професионалисти от сферата на регулираната материя, но и се взимат под внимание техните мнения и предложения. Духа на вечна комфронтация и безсмислени политически спорове между сини и червени сякаш е изчезнал, което дава възможност на комисията да работи спокойно и пълноценно;

Фискът и избирателите

14.12.2006
Коментар:1/ Новата идея за фискална политика на правителството доста се различава от предизборните обещания на НДСВ. По време на изборите НДСВ говориха за това как трябва да бъдат намалени данъците и да се редуцират държавните разходи. След изборната победа и сформирането на кабинета, дебатът изведнъж се премести в съвсем друга посока. Вече не се говори за намаляване на разходите, а за увеличаване на приходите, които да покрият тези разходи! При това нямало да има намаление на данъците, а просто изместване на данъчната тежест от преки към косвени данъци.

Пак преференции при обществените поръчки

14.12.2006
Коментар:1/ Това е вторият опит на СРБ да лобира за преференции за българските производители при възлагане на обществени поръчки. Според неговия председател Васил Василев "не е морално "Български пощи" да носят турски обувки", които се заплащат с пари на българските данъкоплатците. От практическа гледна точка обаче, няма нищо по-нормално от това държавата да се стреми да плаща по-малко при максимално добро качество на получаваните стоки и услуги. Целта на процедурата по обществените поръчки е данъкоплатците да платят по-малко за по-високо качество, а не някой в България да получи пари. Ако турските обувки са равностойни на българските, но са по-евтини, то няма нищо неморално спрямо данъкоплатците от това да се закупят такива обувки. По-неморално би било да се харчат повече пари за по-лоши стоки. Няма пазарна обосновка за поведение, при което парите на данъкоплатците да се дават за по-скъпи стоки с мотива, че те са "родно производство". Наистина, добре би било местното производство да се увеличава, а българските фирми да реализират по-големи приходи от продажби. Това обаче може да стане само с повишаването на тяхната конкурентност и подобряване на пазарните им позиции. А иначе с подобна аргументация можем да поискаме от депутатите да приемат закон за забрана на слънцето, защото то пречи на местните производители да продават свещите си, например (виж в бр.40 Петицията на Фредерик Бастиа).

Sans changement

14.12.2006
Това са мерки, които увеличават стопанската свобода и намаляват разходите на бизнеса за работа с правителството, и ИПИ многократно е защитавал именно подобна стопанска политика.

По-добра практика в бюджетна комисия

14.12.2006
Коментар:1/ Прави впечатление коренната промяна в стила на работа на бюджетната комисия. На заседанията вече не само се канят професионалисти от сферата на регулираната материя, но и се взимат под внимание техните мнения и предложения. Духа на вечна комфронтация и безсмислени политически спорове между сини и червени сякаш е изчезнал, което дава възможност на комисията да работи спокойно и пълноценно;

Фискът и избирателите

14.12.2006
Коментар:1/ Новата идея за фискална политика на правителството доста се различава от предизборните обещания на НДСВ. По време на изборите НДСВ говориха за това как трябва да бъдат намалени данъците и да се редуцират държавните разходи. След изборната победа и сформирането на кабинета, дебатът изведнъж се премести в съвсем друга посока. Вече не се говори за намаляване на разходите, а за увеличаване на приходите, които да покрият тези разходи! При това нямало да има намаление на данъците, а просто изместване на данъчната тежест от преки към косвени данъци.

Пак преференции при обществените поръчки

14.12.2006
Коментар:1/ Това е вторият опит на СРБ да лобира за преференции за българските производители при възлагане на обществени поръчки. Според неговия председател Васил Василев "не е морално "Български пощи" да носят турски обувки", които се заплащат с пари на българските данъкоплатците. От практическа гледна точка обаче, няма нищо по-нормално от това държавата да се стреми да плаща по-малко при максимално добро качество на получаваните стоки и услуги. Целта на процедурата по обществените поръчки е данъкоплатците да платят по-малко за по-високо качество, а не някой в България да получи пари. Ако турските обувки са равностойни на българските, но са по-евтини, то няма нищо неморално спрямо данъкоплатците от това да се закупят такива обувки. По-неморално би било да се харчат повече пари за по-лоши стоки. Няма пазарна обосновка за поведение, при което парите на данъкоплатците да се дават за по-скъпи стоки с мотива, че те са "родно производство". Наистина, добре би било местното производство да се увеличава, а българските фирми да реализират по-големи приходи от продажби. Това обаче може да стане само с повишаването на тяхната конкурентност и подобряване на пазарните им позиции. А иначе с подобна аргументация можем да поискаме от депутатите да приемат закон за забрана на слънцето, защото то пречи на местните производители да продават свещите си, например (виж в бр.40 Петицията на Фредерик Бастиа).

Правила в лицензионните режими

14.12.2006
В обсъжданията участваха търговски палати (БСК, БТПП и гилдии), също и представители на "мозъчни тръстове". Една от причините за несправяне със задачите да се намалят горепосочените разходи е това, че на мястото на премахваните се появяват нови режими.

Представяне

14.12.2006
Един от основните изводи, който се прави в доклада е, че се наблюдава промяна във факторите, които са определящи за инвестиране в дадена страна. Ако в миналото водещо значение са имали фактори като: големината на пазара, наличието на природни ресурси и евтина работна ръка, то в настоящата икономическа ситуация тяхното значение е намаляло значително. На тяхно място се появяват фактори като: степен на либерализация на търговията и на движението на капиталовите потоци, научно-технически достижения и корпоративна стратегия, които са определящи при анализирането на привлекателността на пазарите от транснационалните компании.

За узаконения грабеж и националната статистика

14.12.2006
Не знаем защо статистическият институт иска да знае "бюджет на времето" на гражданството. Не е ясно и какво точно цели извън това "претегляне" на "обикновения човек". Със сигурност обаче може да твърдим, че резултатите от него могат да оправдаят редица недомислици в държавната администрация. Практиката показва, че когато държавата се опитва да реши едни проблеми, създава (много повече) други. Така например колективното договаряне във Франция, както и в други държави, се възприема, след като държавата решава, че предприятието не е само частна инициатива, а и национален приоритет. След края на Първата световна война разрушената икономика според политиците може да се възстанови само със строг контрол над това как националните ресурси се използват от частните предприемачи, с това как се произвежда, колко работници са заети с тези стопански дейности, и може ли да има право предприемачът да разполага със своята инициатива. Същото може да се твърди и за опитите на правителствата да оправдаят "очакванията" към предлаганите услуги на пазара като цена (с намеса в конкуренцията) и качество (със "защита" на потребителите), което практиката показва, че заплащаме доста високо (включително и като по-висока цена за по-ниско качество).

Правила в лицензионните режими

14.12.2006
В обсъжданията участваха търговски палати (БСК, БТПП и гилдии), също и представители на "мозъчни тръстове". Една от причините за несправяне със задачите да се намалят горепосочените разходи е това, че на мястото на премахваните се появяват нови режими.