"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Инфлация – коментар

Методи В. Методиев / 16.10.2009
Инфлацията в България за септември 2009 г. е 0.0% измерена чрез индекса на потребителските цени. За септември 2009 г. спрямо декември 2008 г. инфлацията е минус 0.1%, а годишната инфлация за септември 2009 г. спрямо септември 2008 г. е 0.2%.

Сватбени неволи

Зорница Манолова / 16.10.2009
Първото и най-важно положение е, че сключването на брак се извършва само по условията, определени от Семейния кодекс (СК). Там подробно са описани множеството ограничения и дори забрани за сключването на брака – те обхващат възрастта, физическото и психическото състояние, роднинството, мястото на ритуала, самия ритуал. Така в общия случай кандидат-съпрузите не могат да се оженят, ако някой от тях е непълнолетен или имат някаква роднинска връзка.

Най-лошата рецесия? По-голям неуспех от 30-те*

Ричард Ран** / 16.10.2009
Сегашната рецесия по-лоша ли е от Голямата депресия? Въпреки че президентът, много членове на Конгреса и много журналисти продължават да твърдят, че сме в най-лошата рецесия от 30-те години досега, това твърдение е най-меко казано прибързано.

Семинар на ИПИ и Фондация за свободата „Фридрих Науман" на тема България в международните класации" (70 мерки за повишаване на благосъстоянието в България)

16.10.2009
На 15 октомври 2009 се проведе семинар, на който присъстваха 30 млади хора и граждани. Представени бяха идеите на ИПИ за реформи в България.

Цитат на седмицата (бр. 448)

16.10.2009
„Mетафора е конкуренцията да се нарича ‘конкурентна война’ или просто ‘война’. Резултатът от битката е разруха; резултатът от конкуренцията е изграждане.” Лудвиг фон Мизес

Три в едно - адвокати, ДДС, закони

Момчил Еленков* / 16.10.2009
Идеята за въвеждане на ДДС върху процесуалното представителство се прокрадна в медийното пространство през изминалата седмица. Тя е в основата на обмислян ход от страна на правителството, с който да се подпомогне бюджета. Следите на добавената стойност и адвокатските противоречия, всъщност, се оказват далеч по-дълбоки и проследими назад във времето.

Пак ще ни защитават от ниските цени

Велин Пеев / 16.10.2009
Тази седмица „Мобилтел” внесе жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу „Виваком” с обвинението, че при два определени пакета услуги „увреждат конкуренцията” като предлагат цени „по-ниски от реалните разходи”.

Електронно правителство – кога?

16.10.2009
В България електронното правителство се разбира като интернет правителство. Концепцията най-общо се изчерпва с това, на определени интернет страници да се качи дадена информация и да е описан начинът за изпращане и приемане на документи по електронен път и подписани с електронен подпис. Това не е същинско електронно правителство.

конкурс за стажанти в ипи (НОЕМВРИ 2009 – ЯНУАРИ 2010)

16.10.2009
Какво предлагаме по време на стажа: Работа в офиса на ИПИ; Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора; Стипендия; Препоръка при завършване на стажа.