"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Покана за пресконференция: Ефекти от регулирането на четири свободни професии

ИПИ / 04.09.2009
На какви регулации са подложени одиторите, архитектите, инженерите и магистър-фармацевтите? Кой ги въвежда и защо? Оправдано ли е въвеждането на задължително членство в съсловна организация, фиксирани цени, забрана за реклама? Какви са ефектите за потребителите на тези услуги? Къде е България в сравнение с други страни от ЕС? Какво трябва да се направи? Отговорите на тези въпроси се съдържат в наскоро изготвения от ИПИ анализ. Той е първата от две части на голямо изследване за регулиране на избрани шест свободни професии в България.

Историята на една кампания

Велин Пеев, Светла Костадинова / 04.09.2009
И в броя от миналата седмица на този бюлетин демонстрирахме голямо удовлетворение от факта, че се предлага намаляването на минималния капитал за регистриране на ООД от 5 000 на 2 лв. Този път предложението има най-големи изгледи да бъде прието, още повече след като през седмицата стана ясно, че между парламентарните групи има широк консенсус за него. Да се премахне минималният капитал предлагаме отдавна, но целенасочена кампания започнахме в средата на 2007 г. Ето кратка хронология:

!@#*^$#%*&^$*&*% !!!!!*

Велин Пеев / 04.09.2009
Стана ясно, че горските замени направени през последния мандат, които по изчисления ощетяват държавата с между 3 и 8 милиарда лв., не могат да се ревизират – било противоконституционно! Значи първо държавата не може да продаде активите си добре, нито после може да поправи стореното, нито могат отговорните лица да бъдат наказани, заради амнистията! Безобразие! Перфектната измама! Остана ли някой, който все още вярва, че държавата може да управлява активи добре?!

Недоразумението на споразумението

Момчил Еленков* / 04.09.2009
В първия ден от новия месец Стив Ханке (един от създателите на валутния борд) заяви, че България не трябва да сключва споразумение с Международния валутен фонд (МВФ). Можем да наречем това добър съвет в началото на новия работен сезон. Защото зад изказаното мнение се крие логиката на един разумен план за адекватна политика от страна на новото правителство.

Забравете „Белене”

Красен Станчев / 04.09.2009
През седмицата стана известно, че няма нищо страшно в преразглеждането на договореностите по енергийни проекти с Русия. Най-малкото това трябва да стане по повод преговорите за „Белене”, толкова мили на двамата бивши министър председатели, техните енергийни министри и президента на България.

Държавната агенция за инвестиции не успява да привлича инвеститори

04.09.2009
В България такъв посредник е Българската агенция за инвестиции. Пример за това до колко е ефективна Агенцията ни дава последният доклад (Световно сравнение за насърчаването на инвестициите 2009) относно ефективността на работа на посредниците при инвестирането (национални и местни). Той показва, че ситуацията в България не е добра - страната ни не влиза в нито една от публикуваните класации по различните показатели. Ние сме по-назад дори от страни като Албания, Сърбия, Колумбия и Никарагуа.

Централно планиране от ново поколение

Радослав Дукин* / 04.09.2009
През седмицата, директорът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), д-р Румяна Тодорова заяви, че по нейно мнение частните болници получават разрешителни за дейност много лесно от Министерството на здравеопазването.

Кой какво решава. Държавна здравна система може да ви отнеме правото на избор*

Ричард Ран** / 04.09.2009
... Държавно-контролираното здравеопазване и ограниченията отнемат личния избор, едновременно заради фискална необходимост и нуждата всички да бъдат третирани еднакво. Ако вярвате, че сте индивид със свои собствени предпочитания и нужди, които може да не са същите като на всички останали, значи качеството на вашия живот и вашата свобода ще бъдат безспорно намалени от здравни решения, продиктувани от държавата.

Цитат на седмицата (бр. 442)

04.09.2009
«Враговете на хората са престъпниците и правителството. Нека да ограничим вторите с оковите на конституцията, за да не се превърнат в легална версия на първите."