"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

БВП Q2 (коментар)

Методи В. Методиев / 21.08.2009
През седмицата националната статистика публикува експресните оценки на БВП за второто тримесечие на 2009 година. Данните показват пореден спад на икономиката с 4.8% спрямо съответния период на предходната година. В номинално изражение БВП достига до 15 826 млн. лв. в текущи цени. Спрямо предварителните данни на НСИ може да търсим причините за спада в индустриалния сектор, чиято добавената стойност намалява с 9.8% спрямо същия период за 2008 година. Освен това в сравнение със същия период на миналата година, реалният растеж на добавената стойност в сектора на услугите е 0.3%, докато на аграрния сектор брутната добавена стойност намалява реално с 6.6%.

Дерайлиралата държава

Момчил Еленков* / 21.08.2009
В скорошно изследване на Института за пазарна икономика бе определен оптималният размер на държавата. Българското правителство значително надминава 25 процентната граница с нивото на своите разходи. По този начин икономическият растеж се възпрепятства и размерът на икономическа свобода не реализира потенциала си. Основен проблем в сложната плетеница от безсмислени разходи се явява прекалено големият дял на държавни предприятия.

Миша стъпка в отбраната

Зорница Манолова / 21.08.2009
Тази седмица правителството одобри поредната реформа за преструктуриране на администрацията на военното министерство. Чрез промените от четири стари дирекции се образуват две нови – дирекция „Финанси” и специализираната дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”. В резултат на това преструктуриране администрацията (обща и специализирана) в Министерство на отбраната ще намалее с 12 души.

Красен Станчев: Ликвидация на "Кремиковци" може да се окаже по-изгодна от оздравяване*

21.08.2009
Стари сделки могат да се развалят само когато има правно основание, а това може да стане при ликвидация. При такъв подход ще има и повече време за оценка и търсене на най-добрата продажна цена на активите. Оздравителният план, ако беше добър, би трябвало да разгледа различните сценарии.

Какво не е наред при обществените поръчки

Велико Димитров / 21.08.2009
През седмицата поне на два пъти стана въпрос за обективността на обществените поръчки и спазването на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – според Националната асоциация на строителите на жилища законът позволява целенасочен избор на определена фирма, заобикаляне разпоредбите на закона и др., а освен това и кметът на една община беше обвинен в нарушаване на същия закон. Преди още една седмица стана ясно, че прокуратурата е образувала няколко досъдебни производства срещу длъжностни лица от администрацията на парламента заради нарушения отново на същия закон. Много е вероятно да са налице и други подобни случаи, на които или не е обърнато достатъчно внимание или не са достигнали до медиите.

Визия за развитието на черноморските курорти

Велин Пеев / 21.08.2009
Плочата за презастрояването на българското Черноморие се върти в общественото пространство вече няколко години. Недоволни гласове се чуват от обикновени граждани и туристи до природозащитни организации, настояващи държавата да регулира привидно вихрещото се бетониране на природните дадености на страната. Този туристически сезон като че ли тези хора пеят песента на победата след като стана ясно, че може би доста хотели по морето ще фалират заради липсата на туристи. Дойде моментът да размахат пръст към туристическите предприемачи и да кажат “Казахме ли ви?!”

Шведският модел *

Ричард Ран ** / 21.08.2009
Мислите ли, че Америка ще е по-добре, ако приложи шведския социален модел? Този въпрос предизвиква бурни реакции едновременно вляво и вдясно и въпреки това малко хора разбират шведската икономическа история и промените, които страната прави на този социален модел в последните няколко години. Швеция е била много бедна страна през по-голямата част от XIX век.

Цитат на седмицата (бр. 440)

21.08.2009
"Oтворените общества не поддържат един-единствен възглед за "истина", а по-скоро се опитват да установяват закони и институции, които позволяват на хора с различни възгледи да живеят заедно в мир."