"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Актуално

14.12.2006
*На заседанието на парламентарната комисия по икономическа политика (10.10.2001) нейните членове имаха възможността да се запознаят с екипа на министъра на икономиката Николай Василев. Макар и да не е прецедент, тази практика е полезна от гледна точка на съвместната работа на изпълнителната и законодателната власт. На срещата стана ясно, че икономическото министерство ще внесе в най-скоро време в парламента няколко "спешни" закона, сред които новия Закон за приватизацията, промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, промени в Закона за енергетиката и Закона за експортното застраховане, както и нов закон, третиращ търговията и единния регистър на компенсаторни записи. Екипът изготвя и специална Програма за съживяване на индустрията.