"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Оптимален размер на държавата. Какво следва?*

Методи В. Методиев / 07.08.2009
През тази седмица ИПИ публикува ново изследване относно оптималния размер на държавата. То се разглежда и в контекста на парадигмата за ефективността на публичните услуги. По принцип точното измерване на ефективността на публичния сектор е доста трудно, а даже и невъзможно упражнение от принципна и от методологическа гледна точка. За това икономическата теория използва количествен подход базирайки се на пресмятането на общи правителствени разходи спрямо брутния вътрешен продукт на страната.

Поредната излишна проява на КЗК

Велин Пеев / 07.08.2009
През седмицата стана ясно, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е наложила нова глоба в рекорден размер на компанията СИС Индъстрийс за това, че не е спряла рекламен клип на свой продукт, определен от КЗК месец по-рано като създаващ „погрешно впечатление у потребителите”. Такова според КЗК се създава, заради направените аналогии с друг популярен на пазара продукт, обикновено с гръцки произход и с доста по-високо качество.

JPMorgan Global Manufacturing Index (PMI)

Радослав Дукин* / 07.08.2009
PMI индексът в сферата на производството, който отразява състоянието на промишления сектор на глобално ниво, се покачи до 50,0 пункта през юли, след като бе 46,9 през юни, което е и рекордно високо ниво за последните 14 месеца.

Отново е на ход продажбата на Булгартабак! Хайде за последно

Методи В. Методиев / 07.08.2009
През изминалата седмица във връзка с начертаването на политиките на правителството в посока оптимизиране на разходи и попълване на държавната хазна излезе новината, от страна на Министерство на икономиката, енергетика и туризма, за продажба на Булгартабак Холдинг. При всички случай това е положителен сигнал от първите дни на работа на новия кабинет. През 2003 година правителството на Сакскуборготски прие стратегия за приватизация на Булгартабак Холдинг. В следствие на това през всички изминали мандати властимащите регистрираха политическата решимост да продадат дружеството, но това така и не се случи. До момента бяха продадени само няколко от предприятията влизащи в структурата на холдинга.

Конгрес в страната на чудесата. В реалния свят обаче трябва да си правим внимателно сметката*

Ричард Ран** / 07.08.2009
Ако Конгресът внезапно реши всички коли и камиони в Америка (всичките 250 милиона) да бъдат унищожени и заменени с нови коли и камиони, които имат по-нисък среден разход на гориво, страната по-добре или по-зле би била? Членовете на Конгреса, които приеха програмата „пари срещу таратайки” вероятно биха казали „по-добре”, въпреки че кола или камион в отлично състояние биха били унищожени...