"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Намалете осигуровките веднага!!!

Петър Ганев / 31.07.2009
Всички виждаме, че ситуацията в момента е по-различна от предходните години. Икономиката ни се свива, търговията и инвестициите спадат чувствително, кредитирането е почти спряло. Най-тежкият ефект от всичко това е нарастващата безработица и нещо трябва да се направи, за да се създават и запазват работни места. Ние вярваме, че по-ниските осигуровки са ключът към постигането на по-голяма заетост.

Добро начало от Дондуков

Светла Костадинова / 31.07.2009
Прозрачността на държавните институции дава възможност на гражданите да контролират, планират и търсят отговорност. Решението на министър-председателя правно-информационната система на Министерски съвет да стане публично достъпна е положителна стъпка в тази посока. В нея се съдържат решенията на правителството, които до момента не се обнародват в „Държавен вестник” и единственият начин да разберем за тях беше след преценка от страна на правителството и публикуване на Интернет страницата му.

Успех, Ади!

31.07.2009
След четири години като старши икономист в ИПИ Адриана Младенова напуска Института, за да прави магистратура в London School of Economics. През изминалите години Ади беше човекът, който винаги можеше да даде аргумент и доказателство за въвеждане на лични пенсионни сметки в България. Тя беше изключителен колега, верен приятел и неуморен защитник на идеите за свобода и избор. Пожелаваме много успехи и сме благодарни за възможността да бъде част от нашия екип.

Милтън Фрийдман: един герой на свободата

31.07.2009
Вместо цитат, днес по повод на 97-годишнината от рождението на Милтън Фрийдман ви представяме речта на американския президент Джордж У. Буш на церемония в Белия дом на 9 май 2002 г. за наближаващия 90-ти рожден ден на великия икономист.

Бизнес метеорология: климатът се влошава

Антон Герунов* / 31.07.2009
Наскоро НСИ публикува данните за изменението на бизнес климата за последния месец, като показателят показа 1.2% понижение спрямо юни. Освен инстинктивното чувство, че нещо не е наред след като някакъв показател е в низходящ тренд, зад тези факти се крие и ясна прогноза на състоянието на икономиката както в момента, така и в перспектива.

Незабавна приватизация на столичния градски транспорт

Зорница Манолова / 31.07.2009
... Икономическата теория и практика са доказали, че ефективността е присъща на частния сектор, защото на сметката на предприемача се пада както печалбата, така и загубата. Именно поради тази причина той е принуден да въвежда най-добрите решения. Ефектът от това ще е и намаляване на бремето върху бюджета и данъкоплатците, които в момента носят отговорност за финансирането на загубите и новите инвестиции.

Сривът на търговията. По-лошо от дефицит: цикъл на спад на износа и загуба на работни места*

Ричард Ран** / 31.07.2009
Според вас дали ще е добре, ако търговският дефицит на САЩ изчезне? Години наред мнозина в медиите и света на политиката надават вой срещу търговския дефицит на САЩ. Той обаче изчезва с бързи темпове и последиците ще бъдат катастрофални. Данните сочат, че търговският дефицит на САЩ е бил с 52 процента по-нисък между месеците януари и май тази година в сравнение със същия период през предишните две години. За същото време износът на стоки и услуги е намалял с 19 процента, а вносът - с 28 на сто. Търговският дефицит на САЩ може да изчезне през следващата година.

Възможност за даване на мнение

31.07.2009
Наскоро беше публикувана Покана за публични консултации относно предложение на ЕК за отпадане на изискване за изготвяне на годишни счетоводни отчети от микропредприятията. Всеки, който има мнение може да го предостави по електронна поща.