"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

ПОКАНА за дискусия: „Местни условия за правене на бизнес”

10.07.2009
За първи път в България е изготвено изследване на условията за правене на бизнес на местно ниво. Институтът за пазарна икономика разработи методология, направи социологическо проучване и след преглед на настоящите условия за правене на бизнес изготви класация на областните градове. Целта на индекса на ИПИ „Местни условия за правене на бизнес” е да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи общините/градовете, в които се прави най-лесно бизнес (от административна/регулаторна гледна точка).

Социално-осигурителните вноски по света

Адриана Младенова / 10.07.2009
Част от предизборните обещания на партията ГЕРБ, която спечели изборите и ще състави кабинет в страната, бе намаляване на социално-осигурителната тежест с 5 процентни пункта. Положителните ефекти от подобна мярка – като намаляване на сивия сегмент на пазара на труда и съпътстващото увеличаване на събираемостта на приходите от осигурителни вноски, стимулиране на заетостта, предприемчивостта и пр. - са ясни. Разбира се, намаляването на осигурителната тежест би трябвало да има дисциплиниращ ефект върху разходната част от бюджета, защото означава на практика намаляване на облагането върху труда от страна на държавата. А след приходите от ДДС, приходите от осигуровки са най-голямото перо в публичните приходи в страната - те представляват 18% от общите бюджетни постъпления.

Резултати от изследването на ИПИ: България в международните класации. 70 мерки за повишаване на благосъстоянието в България

10.07.2009
Всяко правителство е различно от предходните – по времето, в което управлява, по склонността си да прави трудни реформи, по капацитета на екипа си. Тези особености на управляващите са част от факторите, от които зависи в голяма степен какви ще са доходите ни, как ще се развива бизнесът, какви ще са пенсиите в България, ще има ли чуждестранни инвестиции у нас. Има политики, които са доказали, че водят до увеличаване на стимулите на гражданите и фирмите да рискуват, да бъдат предприемчиви и да зависят от себе си. Тези политики са прилагани по света от много правителства и са били причина за просперитет и повишаване на жизнения стандарт.

Увеличаващата се роля на Федералния резерв. В интерес на качеството е необходимо разделяне на функциите*

Ричард Ран** / 10.07.2009
Защо тези, които се специализират в индивидуални спортни дисциплини почти винаги са рекордьорите, което контрастира с тези, които се конкурират в същите дисциплини, само че като част от пентатлон? Също както атлета, който опитва да прави всичко (или поне пет неща), така и Федералния резерв (централната банка на САЩ) става все по-малко компетентна с увеличаване на броя на функциите й.

Къде може да се съкрати администрацията

ИПИ и Индъстри Уоч Груп / 10.07.2009
Едно от най-често повтарящите се намерения на бъдещия премиер е намаляване на администрацията. Противниците твърдят, че това е невъзможно и нецелесъобразно, и че „не може така.” Ние сме от другата страна – знаем, че намаление може да се направи, твърдим, че трябва да е веднага, и сега ще покажем защо, как и къде.

Морално и законно

Петър Ганев / 10.07.2009
Представете си ситуация, при която в една сравнително нова демокрация идва ново правителство на власт и първото, което прави е да се опита да осъзнае в какво състояние е оставена държавата от предното управление, включително и какво е законовото и административно наследство на старите управници. Това наследство може да има много форми – приети закони и правила, назначени хора на определени позиции (било то ключови управленски и представителни или просто административни), подписани договори (краткосрочни и дългосрочни такива), поети задължения и т.н.

Избори, капиталистическо мислене и криза*

Красен Станчев / 10.07.2009
За трети път през последните двадесет години след управление на БСП икономиката на България е в криза. Първите два пъти корените на кризата бяха в България, в анти-икономическата природа на комунизма и неговите рецидиви в правителствата на господата Луканов и Виденов . Третият път кризата дойде отвън. Но усилването на последиците от тази криза е изцяло следствие на политиката на правителството, ръководено от г-н Станишев.

КОНКУРС за стажанти в Института за пазарна икономика (август-септември 2009)

10.07.2009
Какво предлагаме по време на стажа:  Работа в офиса на ИПИ  Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора  Стипендия  Препоръка при завършване на стажа