"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Четвърта среща на Клуба на студентите към ИПИ: Симеон Дянков

ИПИ / 19.06.2009
На четвъртата среща на Клуба на студентите към ИПИ, която се проведе на 18 юни 2009 в СУ присъстваха повече от 90 студенти. Симеон Дянков говори за по-дългосрочните необходими политики за България – следващите 2-3 години.

Лява икономика, дясна икономика

Антон Герунов* / 19.06.2009
Публикуването на предизборните програми дава уникалната възможност веднъж на четири-пет години те да се позиционират на вече конкурентния изборен пазар. Някои програми очевидно предпочитат стратегии за завладяване на целия пазар, докато други търсят по-малки пазарни ниши в лявата или дясната част на политическото пространство.

Защо липсата на избор в образованието го оскъпява и влошава качеството му?

Антон Герунов* / 19.06.2009
Един бегъл, но заинтересован преглед на новините показва, че тази година утвърдените места в профилираните паралелки на гимназиите надхвърлят броя на учениците със скромните 5 000 . Отчитайки „щедрата” издръжка от минимум 1 233 лв. на ученик , която МОН отпуска, първата цифра показва намерение за допълнителни преки бюджетни разходи от поне 6 165 000 лв., които ще бъдат в най-добрия случай трудно възстановими поради вече създадения капацитет и дори предвид възможно добрата работа на системата „парите следват ученика”. Взимайки предвид, че някои от тези места са в неефективни училища, според изследване на ИПИ и Индъстри Уоч, алтернативните разходи за един ученик там са били 6 500 лв. на ученик за 2008, или 6.5 пъти повече от единния разходен стандарт за същата година. Но далеч не само това е проблемът.

Изборите и пенсионната реформа

Петър Ганев / 19.06.2009
В България много неща трябва да се променят и много ключови реформи тепърва предстои да бъдат направени. Например пенсионната реформа, за която вече доста се говори, но на практика нищо не се случва. Вижте партийните програми – говори се за някаква реформа, но всъщност не се предлага нищо значимо. От една страна се пожелава стабилност на пенсионната система (но такава каквато е в момента), а от друга се визират конкретни детайли (като даването на ежемесечни добавки), които едва ли ще донесат някаква реална промяна, но могат – при неочаквани развития – да застрашат и стабилността. Истината е, че пенсионната система не е сбъркана в детайлите, а е грешно замислена и приложена сама по себе си, тоест проблемите са структурни и могат да бъдат решени единствено чрез промяна на самата система.

РАН: Държавата настройва машините за работа*

19.06.2009
Ако знаехте, че бейзболни отбори с добра статистика обикновено са по-печеливши за собствениците си отколкото тези с лоша статистика – и ако разберете, че Балтиморските Скорци току-що са купени от профсъюза на съдиите на лигата, ще очаквате да побеждават или да губят повече? Почти всеки знае косвено защо съдиите не трябва да притежават отбори, на чиито мачове свирят.

Как се заобикаля европейското законодателство

Велин Пеев / 19.06.2009
През изминалата седмица „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, собственост на "Български държавни железници" ЕАД спечели държавна поръчка за превоз на пътници на територията на България с бързи (междурегионални) и пътнически (крайградски и регионални) влакове. Срокът на поръчката е 15 години, т.е. до 2025 г.

Каква е визията за управлението на Сребърния фонд в страната?

Адриана Младенова / 19.06.2009
През 2008 г. беше приет Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (така наречения Сребърен фонд). Основната цел на фонда според нормативния акт е да подпомага и гарантира устойчивостта на държавната пенсионна система, като заделя приходи от държавния бюджет за период не по-малко от 10 години и да ги инвестира в различни класове активи, за да осигури допълнителни средства за фонд „Пенсии” на държавната пенсионна система.