"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Инвентаризацията на компенсаторните книжа: ползи и рискове

14.12.2006
Коментар:1/ Опитите да се установи точния обем на циркулиращите компенсаторни инструменти досега не дадоха кой знае какъв резултат. От края на миналата година в Центъра за масова приватизация (ЦМП) се води Централен регистър на компенсаторните записи. В същото време подобна статистика се събира и в Министерството на земеделието. Въпреки наличието на електронен регистър, точният брой на емитираните книжа все още не е напълно изяснен, а цифрите, които се подхвърлят в публичното пространство, все още са в сферата на предположенията и варира в доста широки граници.

Очаквани мерки от затягане на митническия контрол

14.12.2006
Коментар: 1/ За сьжаление умението на митницата да контролира не получи иначе заслужените похвали. Предполагаме, че стана така не поради вродена злоба на пресата, а поради усет за икономическата безсмиленост на този успех.

Новите дрехи на приватизацията

14.12.2006
Проектът за нов Закон за приватизацията и следприватизационния контрол се очаква през тази седмица да стане достъпен за коментари и след това да бъде утвърден за внасяне в Народното събрание. Към края на деня в четвъртък този проект трябваше да се появи на интернет-площадката на министерството на икономиката. До пладне в петък проектът не бе достъпен черно на бяло, както ни обясниха - по технически причини. Така че се ограничаваме с идеите от пресконференцията във вторник, като в следващия брой ще коментираме и проектозакона.

Размисли по данните за БВП за полугодието

14.12.2006
2/ Продължава тенденцията инвестициите да растат по-бързо от текущото потребление. За полугодието инвестициите в основен капитал са нараснали с 20%. Крайното потреблението обаче е нараснало само с 1.2%, а индивидуалното (без държавните разходи) - само с 0.2%. Разликата в растежа на инвестициите и потреблението означава, че за кратки периоди от време ( 1 или 2 години) може едновременно индивидуалното икономическо положение на гражданите да не се подобрява значително, и в същото време статистиката да отчита растеж на БВП. Тези две твърдения често се представят (в обществения дебат и медиите) като взаимноизключващи се, което показва липса на задълбочен прочит на данните .

За представителността на правителството и грижата на професионалните съюзи

14.12.2006
Коментар: 1/ Както коментирахме в предишния брой на Преглед на стопанската политика, консултативните съвети трудно могат да оправдаят своето присъствие, особено след като законът им гарантира монопол върху разговори с правителството като "представителни" според Кодекса на труда. Досегашната практика на Тристранния съвет показва, че всякакви въпроси, разглеждани на заседанията, се използват от профсъюзите, за да наложат социална политика, като получават отстъпки от бизнеса, а за сметка на това подкрепят някои мерки за подобряване на средата за водене на бизнес. Показателни за това са заседания, на които се обсъждат правителствени намерения за разходване на средства от държавния бюджет: синдикатите защитават по-високи разходи по социални програми (виж обсъжданията върху социално-инвестиционния фонд), като бизнесът настоява за по-ограничената намеса на държавата при преразпределянето на доходи през бюджета и подобряване на средата за водене на бизнес (виж дискусиите по повод Кодекса на труда). Крайните резултати са, че правителството "отчита" интересите и на двете страни и приема мерки, които не е задължително да са в интерес на работниците, както твърдят синдикатите (особено разгледани в дългосрочен план).