"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Браво на министрите

Зорница Манолова / 05.06.2009
... Популистко, предизборно или просто разумно, подобно предложение е най-адекватният механизъм за справяне с трудни икономически и финансови ситуации. Ето, че кризата предостави възможност за рационални действия от страна на управляващите, които при други обстоятелства най-вероятно не биха се случили.

Минималните заплати защитават монополите

Петър Ганев & Невена Кръстева* / 05.06.2009
През изминалата седмица отново беше направено предложение за увеличаване на минималните заплати и минималните осигурителни прагове като средство за борба с кризата. Вредата от налагането със закон на минимални възнаграждения е често дискутирана тема в публикациите на ИПИ, но поне към момента минималните заплати и осигурителни прагове са реалност в страната, като често се чуват подобни мнения за тяхното вдигане.

ИПИ: Субсидии и данъчни облекчения ощетяват родното земеделие

05.06.2009
В периода 2001-2007 дялът на аграрния сектор в БВП намалява повече от два пъти, въпреки годините на подем за българската икономика. Това развитие силно контрастира на държавните помощи за аграрния сектор през годините, които отбелязват постоянен ръст. Подпомагането на земеделските производители в периода 2001 – 2007 г. е главно по линия на данъчни облекчения и субсидии, като общата сума надвишава 2,5 млрд. лв.

General Motors

Радослав Дукин (СУ)** / 05.06.2009
На 1-ви юни „General Motors” обяви началото на процеса на контролиран банкрут, след като не успя да балансира финансовото си състояние. Чрез този процес компанията цели преструктуриране на капитала си, като се отърве от голяма част от активите си. Освен това правителството ще кредитира отново GM, като този път финансовата помощ е от 30 млрд. долара.

Уважаема БАН, това не е вярно!

Велин Пеев / 05.06.2009
... Правителственото харчене има много ясна алтернатива: държавата да съкрати разходите си, като по този начин остави повече средства у гражданите и бизнеса, които от своя страна да могат да потребяват, спестяват или инвестират свободно. Това несъмнено ще има положителен ефект за икономиката. Естествено, по-големи държавни разходи означава повече пари в държавни структури, каквато впрочем е и БАН. Това поставя под въпрос обективността в оценките на нейни представители.

Плодовете на свободната конкуренция са сладки

Велин Пеев / 05.06.2009
През тази седмица излезе още една новина. Става ясно, че благодарение на нерегулираната конкуренция намаленията наистина са достигнали до крайните потребители, което увеличава възможността им да купуват. Що се отнася до изчезването на някои стоки от рафтовете, то изводът е, че те явно нямат достатъчно голямо търсене на високата си цена. Хората просто очевидно не искат скъпи стоки и магазините отразяват това нежелание като спират да ги предлагат.

Ран: Новата революция на Великобритания*

Ричард Ран** / 05.06.2009
Представете си, че четете новина, че „говорителят на американската Камара на представителите Нанси Пелоси си подаде оставката тази сутрин и се очаква, че повече от половината членове на Конгреса или ще си подадат оставките, или ще предпочетат да не се кандидатират отново, или ще бъдат победени на изборите следващата година.”

Преразглеждане на банковия рейтинг (и държавната политика)*

Момчил Еленков (СУ)** / 05.06.2009
Рейтингите на българските ДСК и Първа Инвестиционна Банка(ПИБ) са били поставени за преразглеждане, съобщиха от Bloomberg. Условията на криза са накарали рейтинговата агенция Moody’s да обсъди варианта за намаляването им. Стойностите от D+ на ДСК и D за ПИБ са попаднали под лупата на оценителите поради „вероятно влошаване на българската оперативна среда”.