"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Плоският данък е отличникът на бюджета

Петър Ганев / 08.05.2009
През последните седмици притесненията около бюджета бяха много. Говореше се за спад в приходите, придружен от сериозен ръст на разходите и съответно опасност от появата на дефицит. Всички тези твърдения обаче се базираха на данни с които широката публика не разполагаше и трудно можеха да се правят някакви оценки. Ето, че наскоро бяха публикувани данните за изпълнението на бюджета през месец март, което ни дава голяма част от информацията с която е разполагал финансовия министър тогава когато е споделил притесненията си, че бюджетът е „издънен”

И тази година драми с детските градини

Зорница Манолова / 08.05.2009
Проблемът с местата в детските градини и тази година разбуни духовете в големите български градове и най-вече в София. Миналата година столичните общинари измислиха вариант за приемане на децата чрез специално създадена интернет страница, която блокира и изнерви хиляди семейства.

Ефекти от застаряване на населението в ЕС

Адриана Младенова / 08.05.2009
Европейската комисия представи последните си дългосрочни икономически и фискални прогнози относно ефекта на застаряването върху икономиките в ЕС. Комисията предупреждава, че комбинацията от увеличаване на продължителността на живота и ниски темпове на раждаемост създават големи икономически, фискални и социални предизвикателства пред страните.

Ран: Политически избор на акции*: Чичо Сам се е втурнал да купува, за ваша сметка

Ричард Ран** / 08.05.2009
Искали ли сте да притежавате акции от Крайслер, Дженерал Моторс, Американ Интернешънъл груп, Ситибанк и други големи корпорации? Е, ако сте, можехте да ги закупите чрез всеки брокер. Но ако сте решили да не купувате, нямате късмет, защото американското правителство ги купува за вас, без значение дали ги искате или не.