"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Бариери за навлизане на пазара като мярка срещу кризата – що за безумие?

Адриана Младенова / 24.04.2009
Ръководството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" представи тази седмица изводите от анализ на състоянието на международния автомобилен превоз на товари. Основното заключение е следното: отражението на кризата върху автомобилния транспорт се изразява главно в свръхпредлагане на превозна възможност, надвишаващо значително търсенето, както и намаляване на цените за превоз. Намаленото предлагане и ниските цени пряко застрашават финансовата стабилност на българските превозвачи.

Нотариусите отвръщат на кризата

Зорница Манолова / 24.04.2009
... Изобщо, определянето на таксите лишава сектора от един важен елемент на свободната конкуренция и ощетява както предлагащите, така и търсещите услугата. В същността си все пак нотариусите действат като всички други участници на пазара, а фактът, че са „набедени” за лица, изпълняващи публична функция спира развитието им и притъпява стимулите за по-ефективна дейност. Принудителното сдружаване нарушава принципите за равнопоставеността и тези на пазарната икономика, където броят на предлагащите, цената и качеството се определят от търсенето, достигайки равновесие.

АЕЦ по време на криза

Методи В. Методиев / 24.04.2009
... В допълнение на това във времена когато се очаква спад в икономическия растеж и занижено доверие в институциите е много важно правителствата (сегашното и бъдещето) да провеждат политики насочена към оптимизиране на разходите, подобряване на условията за правене на бизнес и повишаване на доверието в институциите. Последното със сигурност ще се наруши значително с отпускането на по-голяма гаранция за проекта. Това веднага ще бъде отразено в спад в кредитния рейтинг на България, а от там и в намеренията на потенциалните инвеститори.

Харчовете на правителството трябва да се свият

Петър Ганев / 24.04.2009
... Българското правителство никога не е харчило толкова, колкото в момента и сега е времето тези разходи да бъдат ограничени. Тук не става дума за пенсии или заплати, а по-скоро за преразглеждането на големите инфраструктурни проекти, ползата от които е неясна и традиционно сме свидетели на множество злоупотреби. Същото важи и за редица правителствени програми – нормално е да има и неуспешни такива и те да бъдат закрити, нещо което почти не се случва в България.

Ран: Сигурен провал *

Ричард Ран ** / 24.04.2009
Знаете ли какво означава думата „доход”? Големият ми речник Уебстер може да даде ясна и точна дефиниция само с 52 думи. Най-кратката дефиниция, която успяха да ми дадат данъчните по моя молба, беше 140 думи, но думата „доход” беше спомената 10 пъти, пропускайки условието, че не трябва да се споменава дефинираната дума в дефиницията.

Грешните сметки на правителството*

Светла Костадинова / 24.04.2009
Постоянните грешни сметки на правителството доказват, че намесата на държавата в стопанския живот трябва да е ограничена. Тя нито има капацитета, нито знанието, нито трябва да бъде директно включена в правенето на бизнес. Нейната роля е да осигурява условията, в които бизнесът да се конкурира помежду си. И ако някой ни обвини, че сме против държавата ще сгреши, тъй като тя е имала, и ще има важна роля. Това, срещу което сме против е концентрацията на принудителна сила, използването на лъжи, измама, некомпетентни анализи и грешни прогнози в управлението и харченето на нашите пари.