"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Съкращения за благото на всички

Зорница Манолова / 20.03.2009
... Точно в условията на криза държавата трябва да преосмисли всичките си разходи и да се опита да рационализира функциите си само до наистина необходимите. Навлизането на частни фирми в сектора на сигурността показва, че държавата не може да осигури тази „услуга” достатъчно ефективно, а големият брой заети не повишава качеството, а е само загуба на средствата на данъкоплатците.

В защита на данъчните убежища*

Ричард Ран** / 20.03.2009
Ако правителството внезапно ви каже, че трябва да поемете по-тежки и скъпи данъчни регулации и изисквания за докладване, ако преместите бизнеса си в щат с ниски данъци като Тексас или Флорида от щат с високи данъци като Ню Йорк или Калифорния, ще бъдете справедливо разгневени. Сега сменете Тексас и Флорида с Швейцария и Бермуда, и Ню Йорк и Калифорния с Франция и Германия, и ще разберете новата форма на данъчния протекционизъм, който заразява Вашингтон.

Търговски дефицит?!

Петър Ганев / 20.03.2009
... Истината е, че валутният борд в България се приспособява достатъчно добре към постоянно променящите се условия. Твърденията за нарастване на търговския дефицит в следствие на кризата са напълно безпочвени и това е видно от данните. Самият факт, че търговският дефицит се свива, тоест „проблема” изчезва, във времена на криза и се разраства, тоест „проблема” става по-голям, във времена на бурно икономическо развитие е достатъчен за да си дадем сметка, доколко това всъщност е проблем пред страната ни?!

Талант за пропускане на тенденции*

Ричард Ран** / 20.03.2009
... Микро прогнозите, където променливите са малко, добре познати и данните са подробни, могат да бъдат доста точни, за щастие на застрахователната индустрия. Макро прогнозите, където променливите са много и често недобре разбрани, като тези използвани в климатичните, политическите и икономическите модели, може да са крайно неточни и затова трябва да бъдат използвани само с голямо внимание – и скромност.

Първа среща на КЛУБА на СТУДЕНТИТЕ към ИПИ

20.03.2009
Мисията на клуба е да осигури форум и средство на студенти, интересуващи се от икономика и икономическа философия, както и достъп до нови знания, различни гледни точки и идеи. На първата среща присъстваха почти 100 студенти от различни университети, които взеха активно участие в дискусия за финансовата криза, умело водена от нашите гост-лектори - Калин Христов и Георги Ангелов.