"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Колко ни струват новите регулации през последното десетилетие? *

Адриана Младенова / 06.03.2009
... Националните правителства на страните-членки трябва да отстояват идеята за по-малко регулиране на европейско ниво и опростяване на ненужните бюрократични процедури и административни пречки, които представляват товар за бизнеса и гражданите. Представителите на България в Брюксел също трябва да работят в тази посока и да се борят за интересите на българския бизнес и граждани.

Проверки на покупки на стойност над 500 000 лева *

Велико Димитров / 06.03.2009
Преди няколко дни беше оповестено, че Прокуратурата, МВР, Държавната агенция “Национална сигурност” и НАП планират да започнат проверки на закупено имущество на стойност над половин милион лева и съответно установяване законността и произхода на доходите, използвани за целта. Въпреки че предстоящите проверки бяха наречени мерки, към момента все пак е по-правилно да се говори за разгласяване на желания и идеи, тъй като и институциите все още не знаят точно какви ще бъдат тези мерки.

Как пазарът реагира на стимули и пречки

Велин Пеев* / 06.03.2009
Фактът, че от доста време гръцки фирми идват да правят бизнес у нас вече не учудва никого. Географската близост безспорно е основният фактор. От огромно значение обаче също е и добрите условия за бизнес, които България започна да предлага в последните години, поне в сравнение с Гърция. Гръцките бизнеси имат няколко пъти по-ниски разходи у нас отколкото у дома. Ниските данъците върху бизнеса също правят България по-привлекателна дестинация за инвестиране. За справка, индексът DoingBusiness, изготвян от Световната банка, който сравнява колко лесно се прави бизнес в различните страни, поставя България на 45-то място, докато Гърция – едва на 96-то.