"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Права на собственост 2009

Зорница Манолова / 27.02.2009
Индекс 2009 Международният индекс право на собственост 2009 (International Property Rights Index - IPRI) се разработва от Алианс права на собственост за трета поредна година. IPRI 2009 е сравнителен анализ на значението на защитата на правата на собственост и икономическото развитие на страните. Целта му е да изследва положителния ефект на стабилната правна и политическа среда и зачитането на физическите и интелектуалните права на собственост като ключови аспекти на икономическото развитие на държавите. Тазгодишният доклад обхваща 115 икономики.

Грижовната държава – безразборни кредити и bail-out на тези, които са „прекалено големи, за да фалират”

27.02.2009
Годината е 2025. Кризата от 2009-2011 вече отдавна е забравена. Поуките от нея обаче са останали както в обществото, така и у мен. Също както преди това банките отново раздават произволни кредити. Добре, че централната банка отпуска толкова много пари в системата, че да позволи съществуването на тези безразборни кредити. Затова реших и аз да се възползвам от тази лесна възможност за кредит и да изкарам някое и друго евро като сам съм си шеф.

Доброволният отказ от печалба е престъпление?!?

Петър Ганев / 27.02.2009
Всички знаем, че стопанската дейност е насочена към реализирането на печалба. Това е основополагащия мотив, който кара хората да инвестират средства и време, да поемат риск и да бъдат предприемачи. Някои успяват в стремежа си да реализират печалба, други се провалят. Това обаче не ни дава ясен отговор на въпроса, дали е задължително предприемачите да се стремят към печалба. Какво би станало, ако се появи предприемач, който иска да предостави дадена услуга и на всеослушание заяви, че не се стреми към печалба. Това би ли било престъпление?

Урок за начинаещи в световния дебат*

Ричар Ран** / 27.02.2009
Разбирате ли защо световно известни икономисти, включително носители на Нобелови награди, са на противоположни мнения в дебата за пакета за стимулиране на икономиката и какво трябва да се прави за рецесията? Не само американците, но и хората навсякъде са объркани, най-вече защото икономистите, които пишат и говорят какво трябва да се прави, имат такива големи разногласия.