"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

План за растеж

ИПИ / 30.01.2009
Трудностите в икономиката, на които сме свидетели, предоставят уникалната възможност на всяко правителство да направи неща, които в „мирни” времена не би могло. Има два пътя за реформи. Единият, по който българското правителство (и много други) е поело, е да се харчат пари за анти-кризисни мерки. Другият е да се свият възможно най-много разходите, като се започне с тези, които са ненужни, да продължи с тези, които могат да се отложат и стигне до тези, които могат да се оптимизират по различен начин.

Становище на Института Катон* за политики против финансовата криза

30.01.2009
Президентът Обама казва, че „голяма част от икономистите с различни възгледи се обединяват в мнението си”, че има нужда от масивно правителствено инвестиране за стимулиране на икономиката. В действителност много икономисти не са съгласни с това твърдение. Стотици от тях, включително и нобелови лауреати, се подписват на становището на института Катон, което е публикуване в най-известните вестници в САЩ.

РАН: Оптималният размер на правителството*

Ричард Ран** / 30.01.2009
... В съвсем скоро завършено изследване икономистите от Институт за пазарна икономика в София, България са направили нови изчисления за оптималния размер на държавата, като използват стандартни икономически модели, в които включват последните налични данни и по-голям брой страни, отколкото са били правени до сега. Тяхното заключение е, че оптималният размер на правителството е по-малък от 25% от БВП (при 95% ниво на доверие).

Правителственото харчене *

Методи В. Методиев / 30.01.2009
През изминалите месеци правителството нееднократно обявяваше намеренията си за големи харчове в различни начинания. От своя страна финансовата криза откри нова плоскост за политическо харчене. Големите харчове на правителството се легитимират по линията на т.нар. правителствени мерки против кризата. Тук българското правителство има допирни точки с новата администрация на Обама – една част от програмите и на двете страни за стимулиране на икономиката са насочени в инфраструктурни проекти.

ПОПИТАЙТЕ ИПИ

30.01.2009
 Имате конкретен въпрос в областта на икономиката...  Искате повече информация за идеите за икономическа и индивидуална свобода и тяхното практическо приложение...  Интересувате се от материали, изследвания и анализи по различни теми...