"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Субсидирана заетост?

Петър Ганев / 23.01.2009
„Националният план за действие по заетостта през 2009 г.” се концентрира изцяло върху ограничаване на безработицата и смекчаване на негативните последици върху пазара на труда от развихрилата се икономическа и финансова криза. Във въпросния документ могат ясно да се разграничат два основни подхода – първият, насочен към улесняване на бизнеса с цел постигането на по-голяма заетост и вторият, насочен директно към постигането на заетост.

Не затягайте пазарите – освободете ги*

Вацлав Клаус** / 23.01.2009
... Председателството на ЕС може да ни даде възможност да използваме някои от нашите виждания за благото на гражданите на всички държави-членки на ЕС. Тяхното благосъстояние и щастие ще бъде максимално степен в една свободна, демократична, децентрализирана, отворена и либерализирана Европа.

КОНКУРС за стажанти в ИПИ

23.01.2009
Какво предлагаме по време на стажа: • Стипендия; • Работа в офиса на ИПИ; • Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора; • Препоръка при завършване на стажа.

На 27 май празнуваме ден на свободата от правителството!

Адриана Младенова / 23.01.2009
27 май 2009 година е денят на свободата от правителствена намеса в България през тази година според изчисления на Институт за пазарна икономика. На тази дата ще отбележим деня, в който гражданите символично спират да работят за правителството и започват да работят и печелят за себе си.

Предприемачи и работници (Кой кого мами в условията на криза)*

Красен Станчев / 23.01.2009
Когато цените се понижават, решенията, взети при предишното им равнище се преразглеждат - няма с какво да се плаща, и отново следва да се реши как да се използват ресурсите. Това се отнася за всички, включително човешките, ресурси и се нарича рецесия или криза. Класическият предприемач се опитва комбинира и предложи на другите нещо, за което те са готови да платят. На тези хора човечеството дължи напредъка и възстановяването след криза.

Данъчен стимул като отговор на кризата

Георги Ангелов и Симеон Дянков / 23.01.2009
Много страни обсъждат стимулиращи пакети като отговор на задълбочаващата се финансова криза. Това изследване дискутира ползите от данъчна реформа като антикризисна мярка. То осигурява изчисление на ползите от такава реформа, вземайки за пример намаляване на осигуровките в България. Също така изчисляваме разходите от гледна точка на загубени приходи.

ПОПИТАЙТЕ ИПИ

23.01.2009
Имате конкретен въпрос в областта на икономиката. Искате повече информация за идеите за икономическа и индивидуална свобода и тяхното практическо приложение. Интересувате се от материали, изследвания и анализи по различни теми...