"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Конкуренция в събирането на вземания: монополни дружества и частни компании

14.12.2006
Коментар: 1/ За да се приложат правилата, записани в Закона за защита на конкуренцията, КЗК тълкува разпоредби, които позволяват на монополните предприятия да избегнат прилагането на закона. Там е записано, че тези норми могат да не важат за предприятия, на които държавата е възложила да извършват услуги в обществен интерес, ако те възпрепятстват тяхната дейност или с избягването им не се уврежда "значително" конкуренцията на пазара. В решението си комисията тълкува тези текстове като изключение, което законът създава, но което трябва да се прилага спрямо случая. На практика, въпреки че законът позволява на монополните предприятия да заобиколят неговите разпоредби, комисията приема, че тези текстове не са аргумент "за" нови привилегии на пазара, още повече за предприятия, чийто монопол държавата вече е гарантирала. За злоупотреба с монополни права може да говорим тогава, когато държавата стои зад такива предприятия. Частните предприятия никога не могат да бъдат сигурни, че ще бъдат за дълго време сами в определена пазарна ниша, тъй като при липса на наложени от държавата ограничения винаги съществува възможност за навлизане на нови участници на пазара. Затова и комисията трябва да следи за конкуренцията на пазара, нарушавана единствено от тези държавни монополи.

Тероризъм и инвестиции

14.12.2006
1/ Ясно е, че при една евентуална война без начална точка, без ясен противник, без граници и без предвидим край, формираните вече очаквания за глобална рецесия получават допълнителни основания. В този контекст е логично да има спад в инвестиционните потоци в глобален мащаб предвид на повишения системен риск. По отношение на възникващите икономики и в частност на България, видимият резултат от подобно развитие ще е предимно по отношение на портфейлните инвестиции. Предвид на липсата на развит капиталов пазар у нас, пренасочването на инвестиционни потоци на международните финансови пазари няма да окаже директен ефект върху България.