"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Защо в България все още се правят стопански реформи *

Красен Станчев / 19.12.2008
Една от радикалните реформи на това правителство бе въвеждането на плоския данък. Наскоро пък стана известно, че ще бъдат намалени и квазиданъците, поне един от тях – изискването за минимален капитал при регистрация на фирма. Нищо чудно и на това поприще "социалистите" да се окажат по-радикални от "демократите". Защо се прави това?

БМА - Конкурс за студентско есе

19.12.2008
Конкурс за студентско есе: "Глобалната финансова криза от 2007г. - 2008г. - криза на капитализма, криза на държавното управление на икономиката или криза на човешкото знание за света"

Не можеш да победиш план без план

Светла Костадинова / 19.12.2008
Краят на годината е време за равносметка и планове. В календара на неправителствените организации по цял свят този период е изключително важен, защото сега е времето да покажат какво са постигнали и какви са целите им, за да привлекат приятели към каузите си.

Пресконференция на ИПИ - "УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА (1998 - 2007)"

19.12.2008
Институтът за пазарна икономика приключи и представи резултатите от проект, изследващ работата на българската администрация, финансиран от CEE Trust. Изследването се базира на преглед на докладите на Сметната палата на Република България за последните 10 години.

ПОПИТАЙТЕ ИПИ

19.12.2008
Имате конкретен въпрос в областта на икономиката; Искате повече информация за идеите за икономическа и индивидуална свобода и тяхното практическо приложение; Интересувате се от материали, изследвания и анализи по различни теми...

Апел за свободен и демократичен избор

19.12.2008
Като държава-членка на Европейския съюз ние имаме отговорността и задължението да гарантираме свободата, почтеността и легитимността на провежданите в България избори – парламентарни, президентски, общински и за Европейски парламент. Но преди да имаме отговорност към другите, ние имаме отговорност преди всичко към своята гражданска съвест да опазим постиженията на българското демократично развитие от посегателствата на користни частни интереси, на организираната престъпност и на корумпирани представители на политическите и административните институции в България. Тази отговорност трябва да поемем днес, защото утре може да се окаже прекалено късно.