"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Пазарна парична система

Фридрих Хайек / 28.11.2008
Когато преди малко повече от две години, по време на втората Лозанска конференция на тази група подхвърлих, по-скоро като горчива шега, че няма каквато и да е надежда да имаме отново качествени пари, ако не отнемем от правителството монопола да печатa пари и го прехвърлим в частни ръце, го казах полусериозно.

Вярно ли е, че износът намалява

Велико Димитров / 28.11.2008
Не без основание, основна тема в публичното пространство напоследък е финансовата криза (а на места вече и реална) и как тя най-вероятно ще се отрази на българската икономика. Както обикновено при по-значими събития, така и сега коментарите варират от мисли и чувства, минават през политически прогнози и макар и дефицитно, стигат до някаква форма на експертни оценки.

ЕК бори кризата и с изискването за минимален капитал

Петър Ганев / 28.11.2008
Антикризисният план на ЕК включва мерки, който отдавна можеха да бъдат приложени в България. Част от тези мерки бяха многократно предлагани от ИПИ, като някои от тях бяха отхвърлени на ниво Народно събрание. В документа на ЕК много ясно се казва, че една от приоритетните области за справяне с кризата трябва да бъда „намаляване на административната тежест върху бизнеса и стимулиране на предприемачеството”.

Ран: "Фед: Решение или проблем?"*

Ричард Ран** / 28.11.2008
Трябва ли да закрием Фед? Федералният резерв или „Фед”, както е по-известен, е централната банка на Съединените щати. Той е създаден от Конгреса през 1913 г. като пряк резултат от „Паниката” през 1907 г. (рецесиите или депресиите по-рано са наричани паники и са познати като кратковременни и самопоправящи се).

Книга - How To Do It: Lessons from Successful Liberal Reforms in CEE

28.11.2008
На 12 ноември 2008 г. в Европейския парламент беше представена книгата „Как да го направим: Уроци от успешни либерални реформи в Централна и Източна Европа". Тя е под общата редакция на Ремигиус Шимашиус и Улрих Нийман, а е подготвена от представители на пет европейски неправителствени организации - Литовски институт за свободен пазар, Фондация „Фридрих Хайек" - Словакия, Естонски институт за свободно общество, Либерален институт - Чешка република и Институт за пазарна икономика - България.

План за „възстановяване” на Европейската комисия

Димитър Чобанов / 28.11.2008
Наскоро беше оповестен проект за план за възстановяване на Европейската комисия, чиито цели са да стимулира бързо потребителското търсене, да смекчи ефектите върху работниците от икономическата криза, да повиши конкурентоспособността на европейската икономика в бъдеще и да я насочи към по-зелени производства. Това би трябвало да се случи чрез изразходването на 200 млрд. евро, които би трябвало да бъдат набрани чрез вноски от бюджетите на отделните държави в Европейския съюз (170 млрд. евро) и от общия бюджет (30 млрд. евро).