"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Защо да не се увеличава минимална заплата

Адриана Младенова / 14.11.2008
Наскоро излезе статистика от Евростат, в която се сравняват страните-членки според минималната заплата в номинален размер. България се нарежда на последно място по този показател (виж графика 1), което често се използва от синдикалните лидери като аргумент в подкрепа на искането за увеличаване на минималната заплата в страната. Според проектобюджет 2009 г. се предвижда тя да се увеличи до 240 лв. (от 220 лв.).

Ран: Увеличаване на цените на акциите*

Ричард Ран** / 14.11.2008
Защо, мислите, фондовите и стоковите пазари демонстрират рекордна волатилност? До голяма степен, защото държавните служители, както в Съединените щати, така и на други места, нарушават способността на пазарите да изчислят какви цени ще доведат предлагането и търсенето до баланс.

„Как да го направим: Уроци от успешни либерални реформи в Централна и Източна Европа”

14.11.2008
На 12 ноември 2008 г. в Европейския парламент беше представена книгата „Как да го направим: Уроци от успешни либерални реформи в Централна и Източна Европа”. Тя е под общата редакция на Ремигиус Шимашиус и Улрих Нийман, а е подготвена от представители на пет европейски неправителствени организации – Литовски институт за свободен пазар, Фондация „Фридрих Хайек” – Словакия, Естонски институт за свободно общество, Либерален институт – Чешка република и Институт за пазарна икономика – България.

Ценови контрол извън граница

Велико Димитров / 14.11.2008
Според данни от Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП) , делът на контролираните цени в икономиката се е понижил от 21,3% за 2006 г. до 17,4% за 2007 година (за сравнение през 1991 и 1992 този показател е 14%, съответно 13,4%, а през 1996 година, 52,4%). Въпросите в случая са два – това много или малко е и дали тук се включват всички цени, върху които под една или друга форма държавата пряко оказва влияние (ако говорим за непряко влияние, то тогава би трябвало да включим всички цени).

Трябва ли да се увеличават правомощията на Агенцията за хора с увреждания

Зорница Манолова / 14.11.2008
В началото на тази седмица пред Министерския съвет се проведе протест срещу дискриминационната политика, която държавата води към хората с увреждания. Протестиращите отправиха исканията си, които покриват финансовите, моралните и организационните им проблеми.