"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

ПРАВИТЕЛСТВОТО НИ ДОВЕДЕ ДО ФИНАНСОВАТА КРИЗА; НЕКА НЕ ПОЗВОЛЯВАМЕ ДА СТАНЕ ПО-ЛОШО!

10.10.2008
Представители на организации за икономическа политика в цяла Европа публикуваха следните препоръки за справяне с глобалната финансова криза. Основната причина за глобалния финансов проблем беше, че правителството на САЩ, заедно с други правителства, се заеха с прекомерна кредитна експанзия и принудиха банките да предоставят кредити – особено жилищни – на неквалифицирани купувачи.

Хосе Пинера v.s. Емилия Масларова

Адриана Младенова / 10.10.2008
На 6 и 7 октомври по покана на ИПИ в България беше д-р Хосе Пинера, министър на труда и социалното осигуряване в Чили от 1978 до 1980 г., архитектът на световната пенсионна революция, основаваща се на лични пенсионни сметки. Той обясни подробно защо капиталовата пенсионна система с лични сметки е по-добра в сравнение с държавната осигурителна система, която разчита на принудена „солидарност” между поколенията – държавата взима от сегашните работещи и ги дава на пенсионерите.

Ран: Уроци от чужбина*

Ричард Ран** / 10.10.2008
Можете ли да посочите страна, която има 10% плосък данък както върху доходите на физическите лица, така и върху корпоративната печалба, а също така има и бюджетен излишък, равен на 8% от брутния вътрешен продукт (равносилно на бюджетен излишък на Съединените щати от над 1 трилион долара)? Изненадващият отговор е България, някога една от най-изостаналите страни в Европа.

Изпълнението на бюджета до края на август

Димитър Чобанов / 10.10.2008
... При наличието на неблагоприятна външна среда е важно икономиката да бъде достатъчно гъвкава, за да е способна да реагира адекватно на шокове. За съжаление забавянето на реформите в някои ключови области от публичния сектор като здравеопазване, образование, съдебна и пенсионна система не позволи тази гъвкавост да бъде повишена, което ще намери израз и през следващите месеци.

112 – най-после

Зорница Манолова / 10.10.2008
Само преди 10 дни телефонът за спешна помощ 112 стана напълно действащ и със 100% покритие на цялата територия на България. Мисля, че след финала е редно да обобщим през какво преминахме и как беше пуснат телефонът.