"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Отново ни хокат за образованието

Зорница Манолова / 03.10.2008
... Време е да се остави бизнеса да се погрижи сам за себе си относно училищното и висшето образование, професионалното обучение и развитието на пазара на труда. Единствената роля на държавата трябва да е да не пречи на този процес чрез стратегиите си и регулациите, спъващи бизнеса при всяка негова крачка напред.

Бележки за кризата

Проф. Николай Неновски / 03.10.2008
... Разбира се, възможно е в краткосрочен план кризата въобще де не засегне България, и този случай в последствие да бъде сложен в учебниците по икономика (става въпрос за българските). Но, все пак, в дългосрочен план (колко, да питаме Кейнс?), кризата не може да отмине никого, който консумира повече отколкото се произвежда. Тя му го напомня, че трябва да работи и в този смисъл е полезна.

Известният неизвестен институт

Красен Станчев / 03.10.2008
Институтът за пазарна икономика е част от историята, ако не на друго, то поне на стопанската политика и мисловните нагласи спрямо българските стопански феномени. Много неща за института не са известни, други са забравени и биографията му вече обраства с митове. През януари и март т.г. се навършиха петнадесет години от създаването и регистрацията на ИПИ. Това е подходящ повод да се опитам да обясня част от неговите особености и успеха.

Дебатът за праговете…

Петър Ганев / 03.10.2008
В България, огромен брой хора укриват реалните си доходи и по този начин генерират т. нар. сива икономика. В началото на 2003 г. бяха въведени минимални осигурителни прагове, чиято цел беше именно да се бори сивата икономика. От тогава насам, никой не си е направил труда да анализира резултатите от тази мярка, най-малкото за да се види дали са постигнати съответните цели. Позицията на ИПИ, както през 2003 г., така и сега, е че тези прагове играят по-скоро негативна роля и всъщност представляват стимул за допълнително укриване на доходи.

РАН: Лъжи или невежество?*

Ричард Ран** / 03.10.2008
Ако правителствените агенции натискат банките да дават заеми на хора, които са с висок кредитен риск, гледате на това като провал на капитализма или като провал на правителството? Някои от левите политици и коментатори твърдят, че финансовата криза е резултат от твърде многото дерегулация, заложена в "капиталистическата" политика на президента Рейгън. Онези, които отправят тези твърдения обаче или пренебрегват фактите, или много лъжат.