"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Корупцията – лош навик или начин на живот

Игнат Ангелов* / 26.09.2008
През седмицата бе публикуван ежегодният "Индекс за възприятие на корупцията" на "Трансперънси интернешънъл" за 2008 г. България се нарежда на 72-ро място в класацията от 180 страни по света. Оценяването става по десетобалната система, като стойност на индекса от 10 означава ниско ниво на корупция, докато 0 е показател за високо. Коефициентът за България тази година е 3,6, което дори, без да бъде сравнявано с минали години, говори достатъчно.

Отново нещо не се получава с “общественото” управление

Велико Димитров / 26.09.2008
На първо място, вероятно заглавието е по-правилно да се казва например “Искахме да стане “като при хората”, а се получи “както винаги” , тъй като почти всичко, което е направено или започнато от управляващите (с няколко много малко на брой изключения, между които са двата плоски данъка), и то не само от този мандат, или не се върши никак добре или се прави точно по обратния начин.

Кратък коментар за повишението на цените на природния газ

Методи Лазаров / 26.09.2008
Булгаргаз поиска повишение на цената на природния газ с 36,51%, ДКЕВР предложи по-ниско увеличение от 29%, а държавата вероятно ще се съгласи на 25%. Създава се прецедент за толкова шоково увеличение на цената на природния газ от 25% само за едно тримесечие и то преди зимния сезон. Увеличението на цялата 2008г. е цели 49%.

Шшшт …

Зорница Манолова / 26.09.2008
През изминалата седмица много медии в България обсъждаха новата наредба за обществения ред в Столична община. Дискусиите включваха както добри отзиви за предложенията в нея, така и доста негативни. Все пак най-важното е да можем да предположим реалните последствия от прилагането на подобна наредба безпристрастно и с оглед на опита ни до сега. Цялостната насоченост на наредбата е към „затягането на дисциплината” на обществените места и в жилищните блокове. Нека разгледаме конкретните мерки, които се предвиждат, наказанията от тяхното неизпълнение и възможните ефекти.